Bài học tiếng Hàn:

Học tiếng Hàn từ
료맨 cùng Memrise!

Học từ vựng tiếng Hàn từ video “Từ điển doanh nhân”, với những người nói tiếng Hàn bản ngữ của Memrise.
Học từ vựng tiếng Hàn từ video “Từ điển doanh nhân”, với những người nói tiếng Hàn bản ngữ của Memrise.
62 từ/mẫu câu để học
직장
chỗ làm
처음
đầu tiên
시작하다
bắt đầu (nguyên mẫu)
회사
công ty
khi
사용하다
sử dụng (nguyên mẫu)
정말
rất; thật sự
한번
một lần
정리하다
sắp xếp (nguyên mẫu)
의견
ý kiến; quan điểm
상사
sếp; cấp trên
이런
như thế này
표현
biểu hiện
자주
thường xuyên
여러분
các bạn; mọi người
매일
hằng ngày
특히
đặc biệt là; đặc biệt
많이
nhiều
같다
giống (nguyên mẫu)
그냥
chỉ
이제
bây giờ; từ bây giờ
편하다
thoải mái (nguyên mẫu)
경우
trường hợp; hoàn cảnh
기업
công ty
활동
hoạt động
어떤
cái nào; cái gì
문제
vấn đề
해결
giải pháp
방안
kế hoạch
의사
bác sĩ
결정
quyết định (danh từ)
trước (hướng)
특정하다
riêng biệt; cá biệt (nguyên mẫu)
제외하다
ngoại trừ (nguyên mẫu)
함께
cùng nhau
보통
thường; thường thường
사용되다
được sử dụng (nguyên mẫu)
여기
ở đây; đây
중요하다
là quan trọng (nguyên mẫu)
대학교
đại học
말하다
nói (nguyên mẫu)
아니에요
không
가능하다
có thể; làm được (nguyên mẫu)
빨리
nhanh chóng
아니다
không (nguyên mẫu)
그리고
진짜
thật sự; thực sự
ý nghĩa; có ý nghĩa
특별
đặc biệt
수행하다
thực hiện (nguyên mẫu)
부서
sở; bộ
임시
tạm thời
하지만
nhưng
자세히
chi tiết; cụ thể
언제
khi nào; bao giờ
진행하다
tiếp tục (nguyên mẫu)
전체
toàn bộ
오늘
hôm nay
준비하다
chuẩn bị (nguyên mẫu)
아이
trẻ con
너무
quá; quá nhiều
감사해요
cảm ơn
62 từ/mẫu câu để học
직장
chỗ làm
처음
đầu tiên
시작하다
bắt đầu (nguyên mẫu)
회사
công ty
khi
사용하다
sử dụng (nguyên mẫu)
정말
rất; thật sự
한번
một lần
정리하다
sắp xếp (nguyên mẫu)
의견
ý kiến; quan điểm
상사
sếp; cấp trên
이런
như thế này
표현
biểu hiện
자주
thường xuyên
여러분
các bạn; mọi người
매일
hằng ngày
특히
đặc biệt là; đặc biệt
많이
nhiều
같다
giống (nguyên mẫu)
그냥
chỉ
이제
bây giờ; từ bây giờ
편하다
thoải mái (nguyên mẫu)
경우
trường hợp; hoàn cảnh
기업
công ty
활동
hoạt động
어떤
cái nào; cái gì
문제
vấn đề
해결
giải pháp
방안
kế hoạch
의사
bác sĩ
결정
quyết định (danh từ)
trước (hướng)
특정하다
riêng biệt; cá biệt (nguyên mẫu)
제외하다
ngoại trừ (nguyên mẫu)
함께
cùng nhau
보통
thường; thường thường
사용되다
được sử dụng (nguyên mẫu)
여기
ở đây; đây
중요하다
là quan trọng (nguyên mẫu)
대학교
đại học
말하다
nói (nguyên mẫu)
아니에요
không
가능하다
có thể; làm được (nguyên mẫu)
빨리
nhanh chóng
아니다
không (nguyên mẫu)
그리고
진짜
thật sự; thực sự
ý nghĩa; có ý nghĩa
특별
đặc biệt
수행하다
thực hiện (nguyên mẫu)
부서
sở; bộ
임시
tạm thời
하지만
nhưng
자세히
chi tiết; cụ thể
언제
khi nào; bao giờ
진행하다
tiếp tục (nguyên mẫu)
전체
toàn bộ
오늘
hôm nay
준비하다
chuẩn bị (nguyên mẫu)
아이
trẻ con
너무
quá; quá nhiều
감사해요
cảm ơn
Học tiếng Hàn với các bài học được lấy cảm hứng từ nội dung YouTube bạn yêu thích.
Các video bằng tiếng Hàn về những chủ đề bạn quan tâm
Các video bằng tiếng Hàn về những chủ đề bạn quan tâm
Cải thiện tiếng Hàn của bạn nhanh hơn
Được làm thành các bài học ở Memrise
Được làm thành các bài học ở Memrise
Học tiếng Hàn với các bài học được lấy cảm hứng từ nội dung YouTube bạn yêu thích.
Các video bằng tiếng Hàn về những chủ đề bạn quan tâm
Các video bằng tiếng Hàn về những chủ đề bạn quan tâm
Cải thiện tiếng Hàn của bạn nhanh hơn
Được làm thành các bài học ở Memrise
Được làm thành các bài học ở Memrise
Memrise tạo ra các bài học ngoại ngữ thiết thực dựa trên hàng nghìn video của người bản ngữ từ YouTube, TikTok và hơn thế nữa! Dù sở thích và đam mê của bạn là gì, chúng tôi cũng có bài học dành riêng cho bạn. Công nghệ của chúng tôi chiết xuất những từ vựng chủ chốt từ các video này và gom chúng thành những bài học ngoại ngữ độc đáo để giúp bạn cải thiện các kỹ năng tiếng Hàn của mình.
Ứng dụng Memrise khả dụng trên cả thiết bị di động và trình duyệt máy tính
Tải ứng dụng

Tải về từ

App Store