Group 7 Created with Sketch.

Thực sự

Kết nối

Ngôn ngữ không chỉ là từ vựng mà còn là con người, là du lịch, là văn hoá. Và bạn đang ở trên hành trình vươn tới một sự kết nối thực sự với thế giới qua việc học một ngoại ngữ mới. Chúng tôi chỉ trợ giúp bạn mà thôi.

phones

Memrise trong túi, trên giường và trên bàn học của bạn

Học ngoại ngữ mọi nơi mọi lúc với ứng dụng iOS và Android của chúng tôi. Bạn vẫn có thể học kể cả khi không có wifi hay ở nơi ngoài vùng phủ sóng với chế độ ngoại tuyến.

love
Group Created with Sketch.
Finally found an easy and free way to learn some more Gaelic. Really awesome app. Oíche mhaith.
Group Created with Sketch.
I have used other services before and @memrise is the best service I have used, it’s easy to do and fun.
Group Created with Sketch.
So I've just been introduced to @memrise and it's pretty much the most fun thing I've done in a while. #languagelearning
Group Created with Sketch.
@memrise is my favorite site ever. So informative and really helping me with my language studies.
Group Created with Sketch.
@memrise is an absolute revelation in my learning, brilliant tool for spatial learning!
Group 7 Created with Sketch.

Chúng tôi nhận được

rất nhiều yêu thương

Group Created with Sketch.
Finally found an easy and free way to learn some more Gaelic. Really awesome app. Oíche mhaith.
Group Created with Sketch.
I have used other services before and @memrise is the best service I have used, it’s easy to do and fun.
Group Created with Sketch.
So I've just been introduced to @memrise and it's pretty much the most fun thing I've done in a while. #languagelearning
Group 10 Created with Sketch.
Group 10 Created with Sketch.

Ứng Dụng Hàng Đầu

Google Play Awards
2017

Group 10 Created with Sketch.
Group 11 Created with Sketch.
Group 10 Created with Sketch.

Best App

cho iPhone
& iPad

Group 10 Created with Sketch.
Group 7 Created with Sketch.

Bạn còn đang

chờ điều gì nữa?

Hơn 30 triệu người đã bắt đầu học ngoại ngữ trên Memrise. Tham gia ngay thôi!

Bắt đầu học