Ders özeti

Şimdi derse dal, 5 dakika içinde Büyük Britanya seyahati yapmış gibi hissedeceksin.
Öğrenilecek 90 kelime/ifade
daily
günlük
the damage
hasar
a deal
anlaşma
a decade
on yıl
to decorate
süslemek; dekore etmek
deep
derin; büyük
to define
tanımlamak
definite
kesin
a definition
bir tanım
to deliver
teslim etmek
a departure
kalkış; ayrılma
despite
rağmen
a destination
hedef; varış yeri
to determine
belirlemek
determined
kararlı
a development
gelişme
a diagram
bir diyagram
a diamond
elmas
difficulty
zorluk; güçlük
direct
doğrudan
directly
doğrudan
the dirt
kir; toprak
a disadvantage
bir dezavantaj
disappointed
hayâl kırıklığına uğramış
disappointing
moral bozucu
a discount
indirim
to dislike
hoşlanmamak
to divide
bölmek
a documentary
belgesel
to donate
bağış yapmak
double
çift; iki katı
a doubt
bir şüphe
dressed
giyinik
to drop
düşürmek; bırakmak
the drum
davul
drunk
sarhoş
due
vadesi gelen
to dust
toz almak; tozlanmak
a duty
görev
an earthquake
deprem
eastern
doğuya ait
economic
hesaplı
an economy
ekonomi
an edge
kıyı; uç
an editor
bir editör
to educate
eğitmek
educated
eğitimli
educational
eğitsel
effective
etkili
effectively
etkili bir şekilde
effort
emek; çaba
an election
seçim
an element
bir öğe; bir element
embarrassed
mahçup olmak; utanmak
embarrassing
utanç verici
an emergency
acil bir durum
an emotion
duygu
the employment
istihdam
empty
boş
to encourage
teşvik etmek
an enemy
düşman
engaged
nişanlı
the engineering
mühendislik
to entertain
eğlendirmek
the entertainment
eğlence
an entrance
bir giriş
an entry
bir giriş
environmental
çevresel
an episode
bir bölüm
equal
eşit; denk
equally
eşit derecede
to escape
kaçmak
essential
temel; gerekli
eventually
en sonunda
to examine
muayene etmek
except
hariç; dışında
to exchange
takas etmek; değiştirmek
the excitement
heyecan
an exhibition
bir sergi
to expand
genişletmek
expected
beklenen
an expedition
bir sefer; çabukluk
an experience
tecrübe
experienced
deneyimli
an experiment
bir deney
to explode
patlamak
to explore
keşfetmek
explosion
patlama
to export
ihracat yapmak
extra
ekstra; ek

Hoşuna gidecek #içerik için arama yap

Gerçekten ilgini çekecek şeyler hakkında konuşmayı öğren
Video izle
48.000+ yerli konuşmacı videosu
Kelime öğren
Kelimeleri videolardan öğreteceğiz
MemBot ile sohbet et
Yapay zeka dil ortağımızla konuşma alıştırması yap
Memrise’ın gizli sosu
Öğren
Kelime ezberle
Yoğunlaş
İnsanları anla
Memrise’ın gizli sosu
İletişim
Başkaları da seni anlasın
Memrise’ın gizli sosu
Öğren
Kelime ezberle
Yoğunlaş
İnsanları anla
Memrise’ın gizli sosu
İletişim
Başkaları da seni anlasın