Ders özeti

Şimdi derse dal, 5 dakika içinde Büyük Britanya seyahati yapmış gibi hissedeceksin.
Öğrenilecek 249 kelime/ifade
the accommodation
konaklama; uzlaşma
the addition
ekleme; ek
to admire
hayran olmak
to adopt
evlat edinmek; benimsemek
an adult
yetişkin
the advertisement
reklam
advice
tavsiye
the affection
sevgi; ilgi
to afford
karşılamak
to allow
izin vermek
an amount
miktar
annual
yıllık
anxious
endişeli
to apologize
özür dilemek
to appear
ortaya çıkmak; görünmek
an application
bir uygulama; bir başvuru; müracaat
to apply
uygulamak; başvurmak
an appointment
randevu
an army
ordu
to arrange
düzenlemek; ayarlamak
art
sanat
ashamed
utanç duyan
an ashtray
kül tablası
to attack
saldırmak
to attend
katılmak
attention
dikkat
to attract
çekmek
to average
ortalama almak; ortalamasını bulmak
to behave
davranmak; uslu davranmak
a belief
bir inanç
to belong
ait olmak
a benefit
fayda; çıkar
to bet
bahis; bahse girmek
to bleed
kanamak
blood
kan
a boarding pass
biniş kartı
a bone
bir kemik
to brake
fren yapmak
to brand
marka yapmak
to brief
özetlemek
bright
parlak; zeki
a bulb
ampul
a burglar
hırsız
calm
sakin
to cancel
iptal etmek
certain
kesin
a citizen
vatandaş
a coach
antrenör; koç
a coast
sahil
a coin
bir madeni para
a comb
tarak
common
yaygın; ortak
to communicate
iletişim kurmak
to compare
karşılaştırmak
to complain
şikâyet etmek
a connected flight
aktarmalı uçuş
to consist
oluşmak; -dan meydana gelmek
to contain
içermek; çevrelemek
to convince
ikna etmek
to count
saymak
crime
suç
to criticize
eleştirmek
a curtain
perde
death
ölüm
to decrease
azaltmak
to defend
savunmak
the departure gate
kalkış kapısı
a destination
hedef; varış yeri
to destroy
yıkmak; yok etmek
a detail
ayrıntı; detay
a development
gelişme
to disagree
katılmamak
a discount
indirim
a disease
hastalık
to dive
dalmak
to divide
bölmek
a domestic flight
iç hatlar uçuşu
to drop
düşürmek; bırakmak
a drug
ilaç; uyuşturucu
dry
kuru
a duty
görev
realize
farkına varmak; gerçekleştirmek
an earthquake
deprem
an education
eğitim
effort
emek; çaba
elegant
zarif
an employer
işveren
an engine
makine; motor
an environment
çevre
an event
olay; etkinlik
an excuse
bir bahane
to expect
beklemek; ummak
explosion
patlama
to express
ifade etmek
a fact
gerçek
fair
adil; fuar
fear
korku
to feed
beslemek
a field
tarla; saha; alan
a fist
yumruk
a fold
kat; kıvrım
to force
zorlamak
to forgive
affetmek
a funeral
cenaze
gentle
nazik
a governor
vali
the ground
yer; temel
to guess
sanmak
guilty
suçlu
to harbour
liman; barındırmak
a hardware
donanım
a headlight
far; projektör
hide
gizlemek; gizlenmek
to hit
vurmak; çarpmak
temporary
geçici
to hold
tutmak; taşımak
honest
dürüst
hope
umut
a host
ev sahibi; konak
the humour
mizah
to hurt
acımak; acıtmak; incitmek
to imagine
hayal etmek; düşünmek
to import
içe aktarmak; ithal etmek
to improve
gelişmek; geliştirmek
to inform
bilgilendirmek
an injection
enjeksiyon
the ink
mürekkep
to insist
ısrar etmek
an interview
röportaj; mülakat
to invent
icat etmek
to invest
yatırım yapmak
jealous
kıskanç
a jewel
mücevher
a law
kanun; hukuk
a leaf
yaprak
to let
izin vermek
a lie
yalan
a liquid
sıvı
to load
yüklemek
low
alçak
luggage
bagaj
a measure
önlem; tedbir
a member
üye
a memory
anı; hatıra
a military
askeriye
a mind
akıl
a minister
bakan
a mosque
cami
a murder
cinayet
a muscle
kas
narrow
dar
necessary
gerekli
a neck
boyun
to obey
itaat etmek
to offer
teklif etmek
official
resmi
an opinion
fikir
order
düzen
to be out of date
tarihi geçmiş
to owe
borçlanmak; borçlu olmak
to own
sahibi olmak
pain
ağrı; acı
a palace
saray
a passenger
bir yolcu
the pavement
kaldırım
peace
barış
a penalty
ceza; penaltı
to perform
sergilemek; gösteri yapmak
the permission
izin
a pig
domuz
a pill
hap
pleasant
hoş; keyifli
a plug
fiş
poison
zehir
a population
nüfus
to prefer
tercih etmek
pregnant
hamile
the press
basın; baskı
a prime minister
başbakan
private
özel
to promise
söz vermek
to protect
korumak
to protest
protesto etmek
to provide
sağlamak
the public
halk
to publish
yayımlamak
to punish
cezalandırmak
to purchase
satın almak
a purpose
amaç; neden
to quit
bırakmak; istifa etmek
a rate
oran; faiz
to recover
iyileşmek
regular
düzenli; müdavim
to remind
hatırlatmak
to remove
çıkarmak
to resign
istifa etmek; çekilmek
responsible
sorumlu
a result
sonuç
a root
kök; köken
a search
arama
a seatbelt
emniyet kemeri
a secret
sır
to seem
gibi görünmek
to shoot
vurmak (silahla)
shop lifting
mağaza hırsızlığı
shut
kapamak; kapatmak
signature
imza
the silk
ipek
a size
boyut; beden
a skill
beceri
skin
cilt; deri
to sneeze
hapşırmak
to snore
horlamak
a socket
priz
a soldier
asker
to solve
çözmek
a souvenir
hediyelik eşya
space
uzay; açıklık; boşluk
a spy
casus
staff
personel
a stage
sahne
to stare
dik dik bakmak
stationary
sabit
to steal
çalmak
a steward; a stewardess
bir kabin görevlisi; bir hostes
a stomach
karın
strange
garip
a stranger
yabancı
sudden
ani
to suffer
(acı) çekmek
to suggest
önermek
support
destek
survive
hayatta kalmak
to tail
takip etmek; kuyruk
to take off ...
... çıkarmak; kalkmak (uçak)
to target
hedeflemek
tiny
ufak; minik
a tool
araç; gereç
to trade
ticaret yapmak
to translate
çevirmek
a trip
gezi
a truck
bir kamyon
to trust
güvenmek
a tyre
araba lastiği
to update
güncellemek
to vote
oy kullanmak
wide
geniş
to wish
dilemek
to wonder
merak etmek

Hoşuna gidecek #içerik için arama yap

Gerçekten ilgini çekecek şeyler hakkında konuşmayı öğren
Video izle
48.000+ yerli konuşmacı videosu
Kelime öğren
Kelimeleri videolardan öğreteceğiz
MemBot ile sohbet et
Yapay zeka dil ortağımızla konuşma alıştırması yap
Memrise’ın gizli sosu
Öğren
Kelime ezberle
Yoğunlaş
İnsanları anla
Memrise’ın gizli sosu
İletişim
Başkaları da seni anlasın
Memrise’ın gizli sosu
Öğren
Kelime ezberle
Yoğunlaş
İnsanları anla
Memrise’ın gizli sosu
İletişim
Başkaları da seni anlasın