Ders özeti

Şimdi derse dal, 5 dakika içinde Büyük Britanya seyahati yapmış gibi hissedeceksin.
Öğrenilecek 118 kelime/ifade
to end
sonlandırmak
to do
yapmak
a career
kariyer
a word
söz; kelime
because
çünkü
to say
söylemek; demek
just
ibaret; adil; sadece
more
biraz daha; daha
to suppose
varsaymak; farz etmek
perhaps
belki
anyway
neyse
maths
matematik
I can't
-amam; -emem
to deny
inkar etmek
to think
düşünmek
people
insanlar
to share
paylaşmak
when
ne zaman; -dığında; -ken
to own
sahibi olmak
to help
yardım etmek
children
çocuklar
something
bir şey (olumlu)
to come back
geri gelmek
life
hayat; yaşam
a dad
baba
to tell
anlatmak; söylemek
why?
neden?
to decide
karar vermek
to go
gitmek; çıkmak
a school
okul
sort of
sayılır; gibi
to get
almak; olmak; anlamak
a grip
kavrama
after
sonra; -den sonra
fear
korku
to thank
teşekkür etmek
to look
bakmak; görünmek
a pool
havuz
a pen
tükenmez kalem
to try
denemek
actually
aslında
to improve
gelişmek; geliştirmek
enough
yeter; yeterince
money
para
good
iyi
to work
çalışmak; işe yaramak
a company
şirket
a difference
fark
sometimes
bazen
a mistake
hata
absolutely
kesinlikle
a problem
sorun
I could
-ebildim; -ebilirim
a drink
içecek
how many
kaç (sayılabilir isimlerden önce)
to avoid
kaçınmak
wider
daha geniş
a world
dünya
to suggest
önermek
probably
büyük olasılıkla
to mean
demek istemek; bir şey anlamına gelmek
sense
anlam
along
boyunca; birlikte; ve
other
diğer; diğeri
stuff
şeyler
the logic
mantık
to need
ihtiyacı olmak
at school
okulda
totally
tamamen
hope
umut
to remember
hatırlamak
fifteen
on beş; 15
now
şimdi
a year
yıl
to introduce
tanıtmak
to seem
gibi görünmek
easy
kolay
accessible
erişilebilir
a range
ürün yelpazesi; silsile; sınır
a job
to choose
seçmek
again
tekrar
never
hiç; asla; hiçbir zaman
to understand
anlamak; kavramak
basic
temel
to associate
ilişkilendirmek
I don't understand
anlamıyorum
a supermarket
süpermarket
a manager
menajer
anything
hiçbir şey (olumsuz ve soru)
really?!
gerçekten mi?!
to advise
tavsiye vermek
to find
bulmak
to ask
sormak
quite
oldukça
relevant
ilgili; alakalı
to correct
düzeltmek
a way
yol; bakım; yöntem
a look
bakış; görünüş
to highlight
vurgulamak; altını çizmek
a solution
bir çözüm; bir solüsyon
got you
anladım; anlaşıldı
an adult
yetişkin
to take
getirmek; almak; kabul etmek
a classroom
bir sınıf
to learn
öğrenmek
different
farklı
to want
istemek
to participate
katılmak
certainly
şüphesiz; kesinlikle
a day
gün
to allow
izin vermek
to join
katılmak
to encourage
teşvik etmek
left
sol
behind ...
arkasında...; arkada
a figure
rakam; şekil
limited
sınırlı

Hoşuna gidecek #içerik için arama yap

Gerçekten ilgini çekecek şeyler hakkında konuşmayı öğren
Video izle
48.000+ yerli konuşmacı videosu
Kelime öğren
Kelimeleri videolardan öğreteceğiz
MemBot ile sohbet et
Yapay zeka dil ortağımızla konuşma alıştırması yap
Memrise’ın gizli sosu
Öğren
Kelime ezberle
Yoğunlaş
İnsanları anla
Memrise’ın gizli sosu
İletişim
Başkaları da seni anlasın
Memrise’ın gizli sosu
Öğren
Kelime ezberle
Yoğunlaş
İnsanları anla
Memrise’ın gizli sosu
İletişim
Başkaları da seni anlasın