Ders özeti

Şimdi derse dal, 5 dakika içinde Büyük Britanya seyahati yapmış gibi hissedeceksin.
Öğrenilecek 136 kelime/ifade
across
karşısında; karşıda
the UK
Birleşik Krallık
yesterday
dün
after
sonra; -den sonra
new
yeni
ruling
hüküm
a school
okul
a toilet
tuvalet
a lesson
ders
time
zaman; saat
in front of ...
önünde...
to describe
tarif etmek; tanımlamak
they're my parents
benim ebeveynlerim
alike
benzer; bir
a human right
insan hakkı
to discuss
tartışmak
now
şimdi
whether
ister (...) ister; ya da
children
çocuklar
ridiculous
saçma
to broadcast
yayınlamak
to think
düşünmek
a specialist
bir uzman
secondary
ikincil; orta
a level
seviye; düzey
to work
çalışmak; işe yaramak
always
her zaman; hep
a minority
azınlık
to play
oynamak
a system
sistem
additional
ek
a tool
araç; gereç
to allow
izin vermek
communication
iletişim
other
diğer; diğeri
social media
sosyal medya
strong
güçlü
to believe
inanmak
everyone
herkes
a key
anahtar
to need
ihtiyacı olmak
a discipline
disiplin; alan
first
birinci; 1.
to want
istemek
to say
söylemek; demek
to tend
-e yönelmek
to educate
eğitmek
better
daha iyi
a set
set
to lose
zarar etmek; kaybetmek
to remain
(aynı durumda) kalmak
open
açık
throughout
boyunca
a day
gün
at school
okulda
the honey
bal
a pot
tencere
the behaviour
davranış
to talk
konuşmak; anlatmak
a daughter
kız çocuk
a morning
sabah
only
sadece; tek
because
çünkü
the best one
en iyi olan
to lock
kilitlemek
early
erken
to get up
(yataktan) kalkmak
just
ibaret; adil; sadece
to flash
yanıp sönmek
a point
anlam; sayı; nokta
also
de; da (hem de)
to become
olmak; dönüşmek
an adult
yetişkin
to learn
öğrenmek
to control
kontrol etmek
even
hatta; eşit
a girl
kız
to manage
idare etmek; yönetmek
a period
dönem; regl
actually
aslında
unless
sürece
I'm a doctor
Ben doktorum.
of course
elbette; tabii ki
gone
gitmiş; yok olmuş
to show
göstermek
a chance
ihtimal; şans
pretty
oldukça; güzel
poor
yoksul
free
özgür; bedava; müsait
straight
düz
away
uzak
more
biraz daha; daha
a classroom
bir sınıf
both
her ikisi de
to govern
yönetmek; hükmetmek
a party
parti
to sit
oturmak
a hospital
hastane
a word
söz; kelime
back
arka; geri
to carry
taşımak
a teenager
genç
when
ne zaman; -dığında; -ken
to protect
korumak
to come
gelmek
why?
neden?
incredible
inanılmaz
tough
zor
a job
fiscal
mali
a teacher
öğretmen
a lecture
ders
in a way
bir bakıma
comprehensive
kapsamlı
a kid
çocuk
today
bugün
really?!
gerçekten mi?!
properly
uygun şekilde
to hear
duymak; dinlemek; haber almak
to happen
olmak; meydana gelmek
to strike
vurmak; grev yapmak
to undermine
baltalamak; kuyusunu kazmak
the authorities
yetkililer
a campaign
kampanya
quite
oldukça
recently
son zamanlarda
anything
hiçbir şey (olumsuz ve soru)
unlikely
mümkün değil
possible
mümkün
to put
koymak
people
insanlar
to remove
çıkarmak
a roof
çatı
a sign
işaret
equipment
ekipman
push
itmek; zorlamak

Hoşuna gidecek #içerik için arama yap

Gerçekten ilgini çekecek şeyler hakkında konuşmayı öğren
Video izle
48.000+ yerli konuşmacı videosu
Kelime öğren
Kelimeleri videolardan öğreteceğiz
MemBot ile sohbet et
Yapay zeka dil ortağımızla konuşma alıştırması yap
Memrise’ın gizli sosu
Öğren
Kelime ezberle
Yoğunlaş
İnsanları anla
Memrise’ın gizli sosu
İletişim
Başkaları da seni anlasın
Memrise’ın gizli sosu
Öğren
Kelime ezberle
Yoğunlaş
İnsanları anla
Memrise’ın gizli sosu
İletişim
Başkaları da seni anlasın