Översikt över lektionen

Hoppa in i lektionen nu! Den tar fem minuter och när du kommer ut igen så kommer det kännas som om du varit i Spanien.
80 ord/fraser att lära sig
ser
att vara (permanent)
condenar
fördöma
acusar
anklaga
corromper
korrumpera
joven
ung
poner en duda
ifrågasätta
la existencia
existensen
el dios
guden
lo único
det enda
hacer
att göra
cuestionar
ifrågasätta
la idea
idén
querer
att vilja; skulle vilja
dos
två
mil
1000
el año
året
poder
kan
decir
att säga; att berätta; att hävda
tener
att ha
pensar
att tänka; att överväga
silencioso
tyst
¡vete a la mierda!
dra åt helvete!
el rebaño
hjorden
deber
måste; att vara skyldig (t ex pengar)
obedecer
att lyda
la regla
regeln
la forma
sättet; formen
rechazar
avvisa
la mayoría
majoriteten
nada
ingenting; vad som helst
el pensamiento
tanken
crítico
kritisk
observar
observera
el mundo
världen
no hay nada que hacer
det finns inget att göra
a mí me pasa
det händer mig
costar
att kosta
cambiar
att ändra
cosas
grejor; saker
olvidar
att glömma
salvo
utom
la naturaleza
naturen
el resto
resten
crear
att skapa
el hombre
mannen
por eso
det är därför
el miedo
rädslan
la diferencia
skillnaden
convertir
omvandlas
la oveja
fåret
el punto
poängen (i sport)
el examen
examen
el morro
näsan
callar
att tysta
tienes toda la razón
du har helt rätt
la razón
anledningen
la necesidad
behovet
tal vez
kanske
aparecer
att dyka upp
romper
bryta
dibujar
att rita
la figura
figuren; formen
el superhombre
övermänniskan
buscar
att söka; att leta efter
la experiencia
erfarenheten
amar
att älska; att tycka om (någon)
el riesgo
risken
valiente
modig
definir
definiera
llegar
att anlända
pronto
snart; tidigt
mirar
att titta
¿qué es esto?
vad är det här?
el billete
biljetten; sedeln
valer
vara värd
el euro
euron
ahora
nu
lo mismo
samma
pisar
trampa
creer
att tycka; att tro

Sök efter #innehåll du tycker om

Lär dig att prata om det du är intresserad av
Titta på videor
48 000+ videor med modersmålstalare
Lär dig orden
Vi lär dig orden från videorna
Chatta med MemBoten
Öva på att tala med vår AI-språkpartner
Memrise hemliga recept
Lär dig
Bygg upp ett ordförråd
Fördjupa dig
Förstå vad folk säger
Memrise hemliga recept
Kommunicera
Gör dig förstådd
Memrise hemliga recept
Lär dig
Bygg upp ett ordförråd
Fördjupa dig
Förstå vad folk säger
Memrise hemliga recept
Kommunicera
Gör dig förstådd