Översikt över lektionen

Hoppa in i lektionen nu! Den tar fem minuter och när du kommer ut igen så kommer det kännas som om du varit i Spanien.
110 ord/fraser att lära sig
los padres
föräldrarna
la familia
familjen
quiero
jag vill
el estudio
studien
morir
att dö
vale
okej
tampoco
varken
tomar
ta
muy
mycket; väldigt
un poco
lite
entonces
då (lösning)
el hijo
sonen
organizar
att organisera
la suerte
turen
último
sist; slutgiltig
la carrera
karriären; examen (universitet)
no lo sé
jag vet inte
en cuanto
så snart som
la tasa
hastigheten
la cuenta
notan; kontot
la hora
timmen
elegir
att välja
realmente
verkligen
parecer
att verka; att se ut som
malo
dålig
la opción
alternativet
gustar
tycka om
simplemente
helt enkelt
porque
därför att
más o menos
mer eller mindre
la historia
historien
cincuenta
femtio; 50
¿qué significa?
vad betyder det?
tener que
måste
currar
jobba
otro; otra
annan; annat
la cosa
saken
vuestro
er (informellt)
el caso
fallet
haré
jag gör
ahora
nu
mismo
samma; själv
estudiar
att studera
acabar
avsluta
el cielo
himlen
llegar
att anlända
el profesor; la profesora
professorn; läraren
el plan
planen
vais
ni går
me gusta
jag tycker om (en sak)
buscar
att söka; att leta efter
la vida
livet
mirar
att titta
irse
att vara på väg ... ; att gå; att åka
valorar
värdera
directamente
direkt
posible
möjligt
peor
värre
la revista
tidsskriften
algo
någonting; vad som helst
así
så här; så där
el periódico
nyhetstidningen
me voy
jag går
llorar
att gråta
la gente
folket
quedarse
att stanna; att förbli
seguir
att följa; att fortsätta
formar
att forma
la clase
klassen
preguntarse
att undra
casado
gift
crees
du tycker; du tror
depende
beror på
la universidad
universitetet
la ciudad
staden
antes
före
mucho; mucha
mycket; mycket
el fondo
botten; bakgrund
nadie
ingen; vem som helst
sobre
på; om; över
aprender
att lära sig
largo
lång
opinar
att ha en åsikt; att tycka
despreciar
att avsky
lograr
att åstadkomma
dejar
att låta; att sluta; att lämna
el derecho
rätten
el acuerdo
överenskommelsen
cubrir
att täcka
la industria
industrin
el beneficio
fördelen
de hecho
faktiskt
una vez
en gång
entre
mellan
el sistema
systemet
útil
användbar
desde
sedan (som i sedan dess)
el bachillerato
gymnasiet
la ciencia
vetenskapen
suponer
att gissa; att anta
listo
färdig; redo
el problema
problemet
general
generell
servir
att vara användbar; att tjäna
la sociedad
samhället
el médico; la médica
doktorn
el ingeniero; la ingeniera
ingengören
decir
att säga; att berätta; att hävda
nada
ingenting; vad som helst
responder
att svara

Sök efter #innehåll du tycker om

Lär dig att prata om det du är intresserad av
Titta på videor
48 000+ videor med modersmålstalare
Lär dig orden
Vi lär dig orden från videorna
Chatta med MemBoten
Öva på att tala med vår AI-språkpartner
Memrise hemliga recept
Lär dig
Bygg upp ett ordförråd
Fördjupa dig
Förstå vad folk säger
Memrise hemliga recept
Kommunicera
Gör dig förstådd
Memrise hemliga recept
Lär dig
Bygg upp ett ordförråd
Fördjupa dig
Förstå vad folk säger
Memrise hemliga recept
Kommunicera
Gör dig förstådd