Översikt över lektionen

Hoppa in i lektionen nu! Den tar fem minuter och när du kommer ut igen så kommer det kännas som om du varit i Spanien.
102 ord/fraser att lära sig
el colegio
skolan
público
offentlig
convertirse
bli
solucionar
lösa
el pueblo
byn
dos mil
2000
veinte
tjugo; 20
tener
att ha
sesenta
sextio
sin embargo
dock
desde
sedan (som i sedan dess)
seguir
att följa; att fortsätta
el método
metoden
la familia
familjen
el aprendizaje
inlärning
el papel
pappret; rollen
el niño; la niña
pojken; flickan; barnet
empezar
att börja; att starta
más
mer
el sueño
drömmen; sömnen
queremos
vi vill ha
confiar
lita på
la escuela
skolan
la calidad
kvaliteten
realmente
verkligen
porque
därför att
el material
materialet
muy
mycket; väldigt
el número
numret
por ejemplo
till exempel
pueden
dom kan
rápido
snabbt
largo
lång
las ventajas
fördelarna
enorme
jättestor; enorm
la hora
timmen
la operación
operationen
decir
att säga; att berätta; att hävda
venir
att komma
de repente
plötsligt
así
så här; så där
aprender
att lära sig
recibir
att ta emot
la serie
serierna
entonces
då (lösning)
el tesoro
skatten (guld, inte inkomstskatt)
el pasado
det förflutna
hacer
att göra
yo solo
mig själv
sobre
på; om; över
la cifra
siffran
la ayuda
hjälpen
saber
att veta
pillar
fånga
cosas
grejor; saker
fácil
enkelt
la medida
måttet
nuevo
ny
la intención
avsikten
el cambio
förändringen
la educación
utbildningen
la parte
delen
el norte
norr
el año
året
los alumnos
eleverna
la población
beforlkningen
local
lokal
aumentar
att öka
la coma
komma; punkt (för decimaler)
unos pocos
några
aún
fortfarande; ännu
llegar
att anlända
existir
att existera
el sistema
systemet
privado
privata
Madrid
Madrid
gastar
att spendera
la mancha
fläcken
la comunidad
samhället
sufrir
att lida
el proceso
processen
el proyecto
projektet
el trabajo
jobbet; arbetet
diferente
annorlunda
llevar
att ta med; att bära
la vida
livet
trabajar
att arbeta
por supuesto
självklart
tradicional
traditionell
un tipo de ...
en sorts ...
la madre
mamman
antes
före
gustar
tycka om
malo
dålig
queréis
vill du
ahora
nu
quieren
de vill
aunque
även om
entre
mellan
los vecinos
grannarna
lograr
att åstadkomma
el momento
stunden

Sök efter #innehåll du tycker om

Lär dig att prata om det du är intresserad av
Titta på videor
48 000+ videor med modersmålstalare
Lär dig orden
Vi lär dig orden från videorna
Chatta med MemBoten
Öva på att tala med vår AI-språkpartner
Memrise hemliga recept
Lär dig
Bygg upp ett ordförråd
Fördjupa dig
Förstå vad folk säger
Memrise hemliga recept
Kommunicera
Gör dig förstådd
Memrise hemliga recept
Lär dig
Bygg upp ett ordförråd
Fördjupa dig
Förstå vad folk säger
Memrise hemliga recept
Kommunicera
Gör dig förstådd