Översikt över lektionen

Hoppa in i lektionen nu! Den tar fem minuter och när du kommer ut igen så kommer det kännas som om du varit i Frankrike.
115 ord/fraser att lära sig
tous
alla
petit
liten; kort (om människor)
la vidéo
videon
court
kort (sak)
cacher
gömma
le coin
hörnet
la cuisine
köket
important
viktig
avoir
att ha
avec
med
les autres
de andra
obtenir
apprendre
att lära sig
former
att forma
vraiment
verkligen
transmettre
överföra
élever
höja; uppfostra
premier
första; 1:a
la façon
vägen
surtout ...
framför allt...
retirer
att ta bort; att avlägsna
le vocabulaire
ordförrådet
le mot
ordet
blesser
att skada; att såra
l'adresse
adressen
quelqu'un
någon
la communication
kommunikationen
échanger
utbyta
passer
passera; korsa
il faut
det är nödvändigt; man måste
ironique
ironisk
montrer
att visa
mon enfant
mitt barn
une erreur
ett fel
désigner
utse; peka ut
encourager
uppmuntra
lire
att läsa
recommencer
börja om
à lui
hans; till honom
expliquer
att förklara
le mille
mitt i prick
une fois
en gång
mieux
bättre
sentir
känna; känsla
le mal
det onda; ondskan
parce que
därför att
hier
igår
assister
hjälpa; bevittna
la scène
scenen
entre
mellan
l'an
året
une démonstration
en demonstration
naturellement
naturligtvis
vouloir
att vilja; att tänka (att ha för avsikt att göra något)
étonner
förvåna
du tout
alls
le compte
kontot
donc
så (när man ger en anledning)
voilà
här är det; se där
le passé
det förflutna
l'avion
planet
un décret
ett dekret
la puissance
kraften; effekten
dessiner
rita
la terre
landet; jorden
charger
ladda
distribuer
distribuera
arriver
att anlända
une fille
en flicka
déjà ?
redan?
chercher
att söka; att leta efter
demi
halv
courir
att springa
pencher
luta; böja sig
une grille
en galler
tomber
att ramla
tenter
att försöka
regarder
att titta; att se
l'objet
objektet
à travers
genom; tvärs över
appeler
att ringa
trouver
att hitta
elle est formidable
hon är fantastisk
même
samma; likvärdig
un trou
ett hål
perdu
vilse
pour toi
till dig
malin; maligne
slug; illvillig
une remarque
en anmärkning
actuellement
för närvarande
rien
ingenting
ensuite
sedan; därefter
redonner
återlämna; ge tillbaka
l'attention
uppmärksamheten
perdre
att förlora
repartir
dela upp; fördela
tellement
på så sätt; sådan
content
nöjd; glad
doubler
dubbla
aussi
också
se tromper
att gå fel
la gravité
tyngdkraften; allvar
la seconde
sekunden
la chanson
sången
les épaules
axlarna
pauvre
fattig
le sentiment
känslan (tillståndet, till exempel lycka)
la hauteur
höjden
nul
ogiltig; skräp
je ne sais pas
jag vet inte
l'exemple
exemplet
beaucoup de
mycket av; massor
une chaîne
en kedja
la chose
saken
une transformation
en omvandling

Sök efter #innehåll du tycker om

Lär dig att prata om det du är intresserad av
Titta på videor
48 000+ videor med modersmålstalare
Lär dig orden
Vi lär dig orden från videorna
Chatta med MemBoten
Öva på att tala med vår AI-språkpartner
Memrise hemliga recept
Lär dig
Bygg upp ett ordförråd
Fördjupa dig
Förstå vad folk säger
Memrise hemliga recept
Kommunicera
Gör dig förstådd
Memrise hemliga recept
Lär dig
Bygg upp ett ordförråd
Fördjupa dig
Förstå vad folk säger
Memrise hemliga recept
Kommunicera
Gör dig förstådd