Översikt över lektionen

Hoppa in i lektionen nu! Den tar fem minuter och när du kommer ut igen så kommer det kännas som om du varit i Frankrike.
96 ord/fraser att lära sig
la culture
kulturen
une erreur
ett fel
considérer
överväga; betrakta
un échec
ett misslyckande
une impression
ett intryck
perdre
att förlora
une valeur
ett värde
transmettre
överföra
à l'école
i skolan
enseigner
att lära ut
un parent
en förälder
au travail
på jobbet
le travail
jobbet
pourtant
ändå; trots det
maintenant
nu
l'aide
hjälpen
apprendre
att lära sig
une marge
en marginal
un institut
ett institut
un trouble
en störning
l'apprentissage
inlärning
aujourd'hui
idag
pourquoi ?
varför?
la condition
förutsättningen; villkoret
même
samma; likvärdig
quasi
nästan
indispensable
oundgänglig
une construction
en konstruktion
premier
första; 1:a
dès
så snart; från
le début
början
la vie
livet
mon enfant
mitt barn
le besoin
behovet
l'instinct
instinkt
puis
sedan; därefter
le risque
risken
utiliser
att använda
la connaissance
kunskapen
une transformation
en omvandling
un multiple
en multipel
nécessairement
nödvändigtvis
commettre
begå
le point
punkten
important
viktig
une hypothèse
en hypotes
l'âge
åldern
l'adulte
den vuxne
l'individu
individen
lorsque
när
générer
generera
ainsi
således; på det sättet
l'objectif
syftet
participer
deltaga
l'esprit
sinnet
curieux
nyfiken
anticiper
förutse; förutspå
croire
att tro
comprendre
att förstå
deuxième
andra; 2:a
un pilier
en pelare
il faut
det är nödvändigt; man måste
savoir
att veta
hésiter
tveka
demander
be om; fråga
accepter
att acceptera
la recherche
researchen; sökandet
l'explication
förklaringen
moins
mindre; minus
persister
fortsätta
le souvenir
souveniren
troisième
tredje; 3:e
l'importance
det viktiga; vikten
le rapport
rapporten; relationen
positif
positiv
la façon
vägen
dont
vems
en général
i allmänhet
jouer
att spela; att agera
le rôle
rollen
majeur
större; huvud-
une prise
ett uttag
la décision
beslutet
par exemple
till exempel
l'exemple
exemplet
percer
borra; genomborra
la parole
talet
le processus
processen
oser
våga
tromper
lura; bedra
consolider
konsolidera
vraiment
verkligen
l'expérience
erfarenheten
tout
allt
enrichir
berika
la classe
klassen

Sök efter #innehåll du tycker om

Lär dig att prata om det du är intresserad av
Titta på videor
48 000+ videor med modersmålstalare
Lär dig orden
Vi lär dig orden från videorna
Chatta med MemBoten
Öva på att tala med vår AI-språkpartner
Memrise hemliga recept
Lär dig
Bygg upp ett ordförråd
Fördjupa dig
Förstå vad folk säger
Memrise hemliga recept
Kommunicera
Gör dig förstådd
Memrise hemliga recept
Lär dig
Bygg upp ett ordförråd
Fördjupa dig
Förstå vad folk säger
Memrise hemliga recept
Kommunicera
Gör dig förstådd