Översikt över lektionen

Hoppa in i lektionen nu! Den tar fem minuter och när du kommer ut igen så kommer det kännas som om du varit i Frankrike.
73 ord/fraser att lära sig
bonjour
goddag
bienvenue
välkommen
la minute
minuten
un format
ett format
une semaine
en vecka
l'an
året
pédagogique
pedagogisk
l'objectif
syftet
avec
med
la méthode
metoden
l'apprentissage
inlärning
une page
en sida
premier
första; 1:a
la différence
skillnaden
lorsque
när
préparer
att förbereda
participer
deltaga
étudier
att studera
impliquer
att innefatta; att antyda; att involvera
le choix
valet
devoir
att vara tvungen
apprendre
att lära sig
suivre
att följa
donc
så (när man ger en anledning)
adapter
anpassa
deuxième
andra; 2:a
le climat
klimatet
enseigner
att lära ut
représenter
att representera
une autorité
en auktoritet
l'environnement
miljön
une compétition
en tävling
une collaboration
ett samarbete
l'expérience
erfarenheten
troisième
tredje; 3:e
un cours
en kurs
selon
enligt; beroende på
quatrième
fjärde; 4:e
le besoin
behovet
déterminer
att avgöra
évaluer
utvärdera
mutuellement
ömsesidigt
cinquième
femte; 5:e
la conception
konceptet
le plan
planen
le contenu
innehållet
diviser
dela
le sujet
ämnet (för diskussion eller studier)
spécifique
specifik
orienter
styra
la résolution
upplösningen
le problème
problemet
sixième
sjätte; 6:e
l'activité
aktiviteten
techniquement
tekniskt
centrer
centrera
rattacher
fästa igen; koppla ihop igen
la vie
livet
septième
sjunde; 7:e
le processus
processen
un principe
en princip
savoir
att veta
comprendre
att förstå
la partie
delen
disposer
förfoga; placera
motiver
motivera
ainsi
således; på det sättet
donner
att ge
prochain
nästa
un site
en webbplats
l'internet
nätet; internet (bestämd form)
contacter
kontakta
depuis
sedan; för

Sök efter #innehåll du tycker om

Lär dig att prata om det du är intresserad av
Titta på videor
48 000+ videor med modersmålstalare
Lär dig orden
Vi lär dig orden från videorna
Chatta med MemBoten
Öva på att tala med vår AI-språkpartner
Memrise hemliga recept
Lär dig
Bygg upp ett ordförråd
Fördjupa dig
Förstå vad folk säger
Memrise hemliga recept
Kommunicera
Gör dig förstådd
Memrise hemliga recept
Lär dig
Bygg upp ett ordförråd
Fördjupa dig
Förstå vad folk säger
Memrise hemliga recept
Kommunicera
Gör dig förstådd