Översikt över lektionen

Hoppa in i lektionen nu! Den tar fem minuter och när du kommer ut igen så kommer det kännas som om du varit i Frankrike.
113 ord/fraser att lära sig
réviser
granska
le matin
morgonen
après
efter
meilleur
bättre; bäst
parler
att prata; att tala
aujourd'hui
idag
la vidéo
videon
donner
att ge
tout de suite
genast; omedelbart
la suite
ett svit rum
cher
dyr
bonjour
goddag
espérer
att hoppas
la question
frågan
souvent
ofta
étudier
att studera
continuer
att fortsätta
petit
liten; kort (om människor)
apprendre
att lära sig
lire
att läsa
tout le monde
alla
dormir
att sova
un principe
en princip
arriver
att anlända
le contenu
innehållet
parfaitement
perfekt
l'évaluation
utvärderingen
le besoin
behovet
cependant
ändå; dock
la règle
regeln
même
samma; likvärdig
malgré
trots; trots att
tous
alla
la nuit
natten
le sommeil
sömnen
équilibrer
balansera
suffisamment
tillräckligt
le temps
tiden; vädret
le repos
vilan
le cerveau
hjärnan
l'arme
vapnet
nécessaire
nödvändigt
parce que
därför att
respecter
respektera
appeler
att ringa
un rythme
en rytm
l'étude
studien
la population
befolkningen
l'apprentissage
inlärning
ensuite
sedan; därefter
le droit
rättigheten
le groupe
gruppen
le résultat
resultatet
deuxième
andra; 2:a
premier
första; 1:a
pourquoi ?
varför?
une période
en period
les informations
nyheterna; informationen
la partie
delen
se sentir
att känna (sig)
la nourriture
maten
un corps
en kropp
malade
sjuk
la douleur
smärtan
l'heure
timmen; klockan ...
mieux
bättre
la situation
situationen
du matin
på morgonen
les autres
de andra
la journée
dagen
le rapport
rapporten; relationen
l'effort
ansträngningen
fournir
att tillhandahålla
un bénéfice
en vinst
tirer
att dra; att skjuta
le sens
sinnet; vettet
contraire
motsats; motsatt
simplement
helt enkelt
le travail
jobbet
une fois
en gång
rentrer
återvända; gå in
le collège
högskolan
accumuler
ackumulera
fatiguer
trötta ut
la discussion
diskussionen
beaucoup de
mycket av; massor
l'énergie
energin
la tête
huvudet
une manière
ett sätt
dont
vems
penser
att tänka
minime
minimal; minsta
quelqu'un
någon
manger
att äta
se lever
att ställa sig upp
seul
ensam
le facteur
faktorn
former
att forma
obtenir
la chose
saken
notamment
särskilt; framför allt
l'exercice
övningen; militärexercisen
physique
fysisk
l'organisation
organisationen
voilà
här är det; se där
donc
så (när man ger en anledning)
hésiter
tveka
une chaîne
en kedja
un autre
en annan; en till
la méthode
metoden
apporter
att ta med
un éclair
en blixt
un commentaire
en kommentar

Sök efter #innehåll du tycker om

Lär dig att prata om det du är intresserad av
Titta på videor
48 000+ videor med modersmålstalare
Lär dig orden
Vi lär dig orden från videorna
Chatta med MemBoten
Öva på att tala med vår AI-språkpartner
Memrise hemliga recept
Lär dig
Bygg upp ett ordförråd
Fördjupa dig
Förstå vad folk säger
Memrise hemliga recept
Kommunicera
Gör dig förstådd
Memrise hemliga recept
Lär dig
Bygg upp ett ordförråd
Fördjupa dig
Förstå vad folk säger
Memrise hemliga recept
Kommunicera
Gör dig förstådd