Översikt över lektionen

Hoppa in i lektionen nu! Den tar fem minuter och när du kommer ut igen så kommer det kännas som om du varit i Frankrike.
125 ord/fraser att lära sig
un appui
ett stöd
le truc
grejerna
le bonheur
lycka
énerver
att uppröra; att irritera
comprendre
att förstå
quelqu'un
någon
parce que
därför att
croire
att tro
la bouteille
flaskan
le rapport
rapporten; relationen
l'âge
åldern
sinon
annars; i annat fall
beaucoup de
mycket av; massor
un poids
en vikt
bonjour
goddag
savoir
att veta
la partie
delen
un kilo
ett kilo
arrêter
att stanna; att sluta; att gripa (i polissammanhang)
malheureux
olycklig; oturlig
en fait
faktum är
selon
enligt; beroende på
l'histoire
berättelsen; historien
publier
att publicera
c'est comme ça
det är som det är
depuis
sedan; för
le français
franskan
la guerre
kriget
acheter
att köpa
la preuve
beviset
déterminer
att avgöra
officiellement
officiellt
l'état
staten
le pays
landet
exister
att existera
national
nationell
demander
be om; fråga
les gens
folket; personerna
une définition
en definition
un peu
lite
la montagne
berget
donc
så (när man ger en anledning)
tous
alla
un genre de ...
en slags ...
la machine
maskinen
l'image
bilden
artistique
konstnärlig
une année
ett år
fort
stark; högljudd
à l'université
på universitetet
considérer
överväga; betrakta
la chose
saken
une construction
en konstruktion
progresser
gå framåt
l'objectif
syftet
clairement
tydligt
définir
definiera
les restes
resterna
avec moi
med mig
le cerveau
hjärnan
un autre
en annan; en till
tu penses
du tror
penser
att tänka
le voyage
resan
donner
att ge
entrer
att gå in
il faut
det är nödvändigt; man måste
présenter
att presentera
la précision
precisionen
le plan
planen
salut
hej
facile
lätt
riche
rik
je n'ai pas d'argent
jag har inga pengar
l'argent
pengarna; silvret
la théorie
teorin
exactement
exakt
techniquement
tekniskt
permettre
tillåta
construire
att bygga
efficacement
effektivt
par exemple
till exempel
l'exemple
exemplet
gouverner
styra
spécifique
specifik
le cœur
hjärtat
mesurer
mäta
je ne comprends pas
jag förstår inte
je ne sais pas
jag vet inte
même
samma; likvärdig
motiver
motivera
réaliste
realistisk
tendu
nervös
avoir besoin de
behöva; vara i behov av
le besoin
behovet
réaliser
att inse
l'étape
steget (i en process)
l'arrivée
ankomsten
moi non plus
inte jag heller
manger
att äta
avancer
gå framåt
content
nöjd; glad
écologique
ekologisk
une valeur
ett värde
le début
början
je veux
jag vill
le compte
kontot
attendre
att vänta; att förvänta sig
autoriser
att tillåta
tout le monde
alla
on s'en fout !
vi bryr oss inte!
jamais
aldrig
vouloir
att vilja; att tänka (att ha för avsikt att göra något)
ouais
ja
grand
lång; stor
l'air
luften
la marche
trappstegen
pouvoir
kan; kunde
aussi
också
regarder
att titta; att se
un épisode
ett avsnitt
une page
en sida
aider
att hjälpa
encore
igen; fortfarande
vague
svag

Sök efter #innehåll du tycker om

Lär dig att prata om det du är intresserad av
Titta på videor
48 000+ videor med modersmålstalare
Lär dig orden
Vi lär dig orden från videorna
Chatta med MemBoten
Öva på att tala med vår AI-språkpartner
Memrise hemliga recept
Lär dig
Bygg upp ett ordförråd
Fördjupa dig
Förstå vad folk säger
Memrise hemliga recept
Kommunicera
Gör dig förstådd
Memrise hemliga recept
Lär dig
Bygg upp ett ordförråd
Fördjupa dig
Förstå vad folk säger
Memrise hemliga recept
Kommunicera
Gör dig förstådd