Översikt över lektionen

Hoppa in i lektionen nu! Den tar fem minuter och när du kommer ut igen så kommer det kännas som om du varit i Frankrike.
127 ord/fraser att lära sig
choisir
att välja
un métier
ett yrke
parce que
därför att
sans
utan
enfermer
låsa in
un bureau
ett skrivbord
physiquement
fysiskt
aussi
också
trop
alltför; för mycket; för många
premier
första; 1:a
une fois
en gång
monter
att öka; att gå upp
même
samma; likvärdig
assez
söt; ganska; tillräckligt
impressionnant
imponerande
dégager
röja; gå undan
en haut
på övervåningen
un degré
en grad
avec
med
ressembler à ...
att likna; att se ut som ...
bienvenue
välkommen
un horaire
ett schema
le travail
jobbet
poser
lägga; ställa
généralement
generellt
l'heure
timmen; klockan ...
le reste
resten
court
kort (sak)
je descends
jag kommer ner
permettre
tillåta
un peu plus
lite mer
la pause
pausen
confortable
bekväm
l'électricité
elektricitet
le truc
grejerna
celui-là
den där
comprendre
att förstå
un chantier
en byggarbetsplats
plein
full
la chose
saken
impossible
omöjligt
humain
mänsklig
porter
att bära; att ha på sig
pourtant
ändå; trots det
c'est comme ça
det är som det är
la fin
slutet
dire
att säga; att berätta
petit
liten; kort (om människor)
rien
ingenting
du tout
alls
une manœuvre
en manöver
vraiment
verkligen
un millimètre
en millimeter
en dessous
under
donc
så (när man ger en anledning)
je dois
jag måste
regarder
att titta; att se
entre
mellan
arrêter
att stanna; att sluta; att gripa (i polissammanhang)
tirer
att dra; att skjuta
le ballon
bollen
un permis
ett tillstånd
un poids
en vikt
déjà ?
redan?
un stage
en praktik
en avion
med flyg
l'avion
planet
le bateau
skeppet; båten
demander
be om; fråga
tellement
på så sätt; sådan
le doigt
fingret
évident
uppenbar
une commande
en beställning
le temps
tiden; vädret
aller
att gå; att åka
brutalement
brutalt
loin
långt
piloter
pilota; styra
la raison
anledningen
un mois
en månad
récent
nylig
puis
sedan; därefter
rester
att stanna
l'an
året
l'enseignement
undervisningen
la conduite
beteendet
j'aime
jag gillar
aimer
att gilla
avant
före
un contact
en kontakt
isolé
avlägsen
les gens
folket; personerna
seul
ensam
observer
observera
l'environnement
miljön
la nature
naturen
la photo
fotot
jamais
aldrig
il faut
det är nödvändigt; man måste
une proportion
en proportion
une fille
en flicka
beaucoup de
mycket av; massor
encore
igen; fortfarande
penser
att tänka
commencer
att börja; att starta
développer
att utveckla
la génération
generationen
maintenant
nu
moins
mindre; minus
avoir peur
vara rädd
lancer
kasta
la rue
gatan
tourner
att vända
une position
en position
toujours
alltid; fortfarande
la hauteur
höjden
en fait
faktum är
un autre
en annan; en till
la vue
utsikten
un aspect
en aspekt
beau; belle
vacker
un mec
en kille
en bas
på nedervåningen
perdre
att förlora
la peau
skinnet
un paysage
ett landskap
en général
i allmänhet

Sök efter #innehåll du tycker om

Lär dig att prata om det du är intresserad av
Titta på videor
48 000+ videor med modersmålstalare
Lär dig orden
Vi lär dig orden från videorna
Chatta med MemBoten
Öva på att tala med vår AI-språkpartner
Memrise hemliga recept
Lär dig
Bygg upp ett ordförråd
Fördjupa dig
Förstå vad folk säger
Memrise hemliga recept
Kommunicera
Gör dig förstådd
Memrise hemliga recept
Lär dig
Bygg upp ett ordförråd
Fördjupa dig
Förstå vad folk säger
Memrise hemliga recept
Kommunicera
Gör dig förstådd