Översikt över lektionen

Hoppa in i lektionen nu! Den tar fem minuter och när du kommer ut igen så kommer det kännas som om du varit i Frankrike.
99 ord/fraser att lära sig
je m'appelle ...
jag heter ...
appeler
att ringa
associer
associera; koppla
un laboratoire
ett laboratorium
le développement
utvecklingen
à l'université
på universitetet
la cité
staden
une consultation
en konsultation
la médecine
medicinen
le comportement
beteendet
le pont
bron
le centre
centrum; mitten
un format
ett format
l'animal
djuret
remplacer
ersätta
aujourd'hui
idag
venir
att komma
parler
att prata; att tala
cher
dyr
particulièrement
särskilt
le chat
katten
normal
normal
un cours
en kurs
notamment
särskilt; framför allt
domestique
huslig; hembiträde
l'espèce
arterna
une manière
ett sätt
assez
söt; ganska; tillräckligt
récent
nylig
le chien
hunden
par exemple
till exempel
le temps
tiden; vädret
le côté
sidan
apprendre
att lära sig
un signal
en signal
percer
borra; genomborra
le reste
resten
le chemin
vägen
c'est-à-dire
det vill säga
tous
alla
pourtant
ändå; trots det
énormément
enormt
donc
så (när man ger en anledning)
plein
full
passer
passera; korsa
parfois
ibland
lorsque
när
manifester
yttra; visa
même
samma; likvärdig
penser
att tänka
nous sommes
vi är
la somme
summan; beloppet
capable
kapabel
comprendre
att förstå
une expression
ett uttryck
aussi
också
les autres
de andra
la communication
kommunikationen
facile
lätt
avec
med
mieux
bättre
la mode
modet (kläder)
la voix
rösten
positif
positiv
générer
generera
la ressource
resursen
alimentaire
livsmedel
affecter
påverka
le câlin
kramen
se promener
ta en promenad
vraiment
verkligen
le type
killen; typen
la situation
situationen
le sens
sinnet; vettet
un langage
ett språk
l'expérience
erfarenheten
la théologie
teologin
utiliser
att använda
reproduire
reproducera; återskapa
le mot
ordet
également
också; likaså
maintenant
nu
récemment
nyligen
la technologie
tekniken
au-delà
bortom
prononcer
uttala
le compte
kontot
c'est vrai
det är sant
tellement
på så sätt; sådan
particulier
särskild
le contexte
sammanhanget
connaître
att känna (någon eller något); att vara bekant med
bien sûr
självklart
ensuite
sedan; därefter
parfaitement
perfekt
parce que
därför att
le prix
priset
le voyage
resan
dehors
utomhus; utanför

Sök efter #innehåll du tycker om

Lär dig att prata om det du är intresserad av
Titta på videor
48 000+ videor med modersmålstalare
Lär dig orden
Vi lär dig orden från videorna
Chatta med MemBoten
Öva på att tala med vår AI-språkpartner
Memrise hemliga recept
Lär dig
Bygg upp ett ordförråd
Fördjupa dig
Förstå vad folk säger
Memrise hemliga recept
Kommunicera
Gör dig förstådd
Memrise hemliga recept
Lär dig
Bygg upp ett ordförråd
Fördjupa dig
Förstå vad folk säger
Memrise hemliga recept
Kommunicera
Gör dig förstådd