Przegląd lekcji

Zanurz się w tej lekcji już teraz, a za 5 minut poczujesz się tak, jak po szybkim wypadzie do Francji.
słówka/zwroty do nauki: 106
amener
przyprowadzić; przynieść
ma mère
moja matka
avec
z
tous
wszystko
tous les jours
codziennie
le jour
dzień
un jour
pewnego dnia
il faut
trzeba
aussi
też
la grand-mère
babcia
aller
iść; chodzić; jeździć
l'expérience
doświadczenie; przeżycie
la vie
życie
surtout ...
przede wszystkim...
mon fils
mój syn
quand ?
kiedy?
même
taki sam; równy
l'âge
wiek
tenter
próbować; starać się
franchement
szczerze; całkiem; zdecydowanie
jeune
młody
en fait
właściwie; w zasadzie
pas mal
nieźle
seul
sam; samotny
un ami; une amie
przyjaciel; przyjaciółka
une fois
raz; kiedyś
raconter
relacjonować; opowiadać
plein
pełny; napełniony
du coup ...
w rezultacie...
avec moi
ze mną
c'est comme ça
tak to już jest
toi-même
ty sam
accepter
przyjmować; akceptować
déjà ?
już?
pour lui
dla niego
le sens
sens
demander
prosić; żądać
où ?
gdzie?
parce que
bo; ponieważ
là-bas
tam; o tam
bas
niski; nisko
enfin !
w końcu!
loin
daleki; daleko
plutôt
raczej; dość
surpris
zaskoczony
rien
nic
je pense
myślę
penser
myśleć
tout
wszystko; wszyscy
la famille
rodzina
ma famille
moja rodzina
donc
więc; dlatego
passer
przechodzić
idiot
idiota
entre
pomiędzy
c'est vrai
to prawda
à pied
pieszo
un peu
trochę
mettre
zakładać
premier
pierwszy
en voiture
samochodem
la route
droga
deuxième
drugi; 2.
voilà
oto
fantastique
fantastyczny
voir
widzieć; rozumieć
tout de suite
natychmiast
petit
mały; niski
fou; folle
szalony; szalona
nous sommes
jesteśmy
curieux
ciekawy; ciekawski
ouvrir
otwierać
former
tworzyć; formować
le cœur
serce
regretter
żałować; żałować
un plat
jedno danie
vraiment
naprawdę
encore
znowu; wciąż; nadal
simple
prosty; zwykły
le côté
strona; bok
comment?
jak?
partir
wychodzić; odjeżdżać
nous étions
byliśmy
un pantalon
spodnie
le soir
wieczór
c'est qui ?
kto to jest?
compter
liczyć
en plus ...
ponadto...
total
pełny; całkowity
beaucoup de
wiele
croire
wierzyć
montrer
pokazywać
la carte
mapa; karta
proche
bliski; blisko
tellement
tak (bardzo); taki
garder
trzymać; zachowywać
le travail
praca; robota
c'est quoi ?
co to jest?
prêt
gotowy
une année
rok
prochain
następny
une fille
dziewczyna
connaître
znać; poznawać
je peux
mogę
combien de temps
jak długo
je ne sais pas
nie wiem

Szukaj interesujących Cię #treści

Naucz się mówić o tym, co naprawdę lubisz
Oglądaj filmy
Ponad 48 000 filmów z native speakerami
Ucz się słówek
Uczymy Cię słówek z filmów
Porozmawiaj z MemBotem
Ćwicz mówienie z naszym partnerem językowym ze sztuczną inteligencją
Tajemnica sukcesu Memrise
Ucz się
Zapamiętuj słownictwo
Zanurz się
Zacznij rozumieć ludzi
Tajemnica sukcesu Memrise
Komunikuj się
Daj się zrozumieć innym
Tajemnica sukcesu Memrise
Ucz się
Zapamiętuj słownictwo
Zanurz się
Zacznij rozumieć ludzi
Tajemnica sukcesu Memrise
Komunikuj się
Daj się zrozumieć innym