Przegląd lekcji

Zanurz się w tej lekcji już teraz, a za 5 minut poczujesz się tak, jak po szybkim wypadzie do Francji.
słówka/zwroty do nauki: 87
décider
decydować
à l'étranger
za granicą
étranger
zagraniczny; obcy
l'état
stan; państwo
l'esprit
umysł
vouloir
chcieć; mieć zamiar
voir
widzieć; rozumieć
un autre
kolejny; inny
aussi
też
penser
myśleć
important
ważny; znaczący
parler
mówić; rozmawiać
anglais
angielski
moyen; moyenne
średni; średnia; przeciętny; przeciętna
apprendre
uczyć się
donc
więc; dlatego
choisir
wybierać
le pays
kraj
il faut
trzeba
le travail
praca; robota
quand ?
kiedy?
déjà ?
już?
aux Etats-Unis
w Stanach Zjednoczonych
l'entreprise
przedsiębiorstwo
payer
płacić
le visa
wiza
le visage
twarz
en fait
właściwie; w zasadzie
même
taki sam; równy
chercher
szukać; poszukiwać
simplement
zwyczajnie; po prostu
petit
mały; niski
annoncer
ogłaszać
avec
z
du coup ...
w rezultacie...
finir
kończyć; kończyć się
valider
zatwierdzać
sous
pod
une semaine
tydzień
une fois
raz; kiedyś
j'ai eu de la chance
miałem szczęście
la chance
szansa; szczęście
commencer
zaczynać; zaczynać się
un hôtel
hotel
l'hôtel
hotel
la carte
mapa; karta
social
społeczny
vraiment
naprawdę
suivre
podążać; iść za
tout
wszystko; wszyscy
la vie
życie
là-bas
tam; o tam
bas
niski; nisko
avoir besoin de
potrzebować
tous
wszystko
compter
liczyć
vous voulez ...
chcesz...
passer
przechodzić
seul
sam; samotny
arriver
przybywać
le niveau
poziom
attendre
czekać; oczekiwać
perdu
zgubiony
premier
pierwszy
culturel
kulturowy
difficile
trudny
nouveau
nowy
par exemple
na przykład
amical
przyjazny; przyjacielski
professionnel
profesjonalny; zawodowy
assez
dość; całkiem; wystarczająco
sinon
w przeciwnym razie
maintenant
teraz
le but
gol; bramka
principalement
głównie; przede wszystkim
découvrir
odkrywać
beaucoup de
wiele
je veux
chcę
voilà
oto
surtout ...
przede wszystkim...
un conseil
rada
donner
dawać
foncé
ciemny
un mois
miesiąc
l'expérience
doświadczenie; przeżycie
tellement
tak (bardzo); taki
tu seras
będziesz

Szukaj interesujących Cię #treści

Naucz się mówić o tym, co naprawdę lubisz
Oglądaj filmy
Ponad 48 000 filmów z native speakerami
Ucz się słówek
Uczymy Cię słówek z filmów
Porozmawiaj z MemBotem
Ćwicz mówienie z naszym partnerem językowym ze sztuczną inteligencją
Tajemnica sukcesu Memrise
Ucz się
Zapamiętuj słownictwo
Zanurz się
Zacznij rozumieć ludzi
Tajemnica sukcesu Memrise
Komunikuj się
Daj się zrozumieć innym
Tajemnica sukcesu Memrise
Ucz się
Zapamiętuj słownictwo
Zanurz się
Zacznij rozumieć ludzi
Tajemnica sukcesu Memrise
Komunikuj się
Daj się zrozumieć innym