Przegląd lekcji

Zanurz się w tej lekcji już teraz, a za 5 minut poczujesz się tak, jak po szybkim wypadzie do Francji.
słówka/zwroty do nauki: 96
le déjeuner
lunch
je peux
mogę
un petit peu
troszkę
le programme
program
anglais
angielski
publique
publiczny
le bonheur
szczęście
je suis content
jestem szczęśliwy
parler
mówić; rozmawiać
la classe
klasa (w szkole)
la loi
prawo; ustawa
New York
Nowy Jork
obliger
zobowiązywać; zmuszać
l'école
szkoła
ouvrir
otwierać
suffisamment
wystarczająco
mes parents
moi rodzice
demander
prosić; żądać
aujourd'hui
dzisiaj
une dizaine
dziesiątka
un établissement
instytucja
élever
wznosić; podnosić
financer
finansować
le département
wydział; dział
une éducation
edukacja
un appui
wsparcie
le gouvernement
rząd; władza
débuter
rozpoczynać; debiutować
la maternelle
przedszkole
jusque
aż do
une alternative
alternatywa
la langue
język
l'enseignement
nauczanie
la méthode
metoda
américain
Amerykanin
travailler
pracować
seulement
tylko; dopiero
le groupe
grupa
circuler
krążyć
essayer
próbować; przymierzać
aider
pomagać
l'air
powietrze
comprendre
rozumieć
l'image
obrazek; ilustracja
le problème
problem
la situation
sytuacja
voir
widzieć; rozumieć
un jour
pewnego dnia
sous
pod
une impulsion
impuls
la famille
rodzina
le soutien
wsparcie
un corps
ciało
enseigner
uczyć
l'apprentissage
nauka
avant
przed (czas)
une ouverture
otwarcie
solliciter
wnioskować; ubiegać się
les enfants
dzieci
mon enfant
moje dziecko
la recherche
badanie naukowe; poszukiwanie
prouver
udowadniać
le cerveau
mózg
fonctionner
funkcjonować
différemment
inaczej
capable
zdolny
remplir
wypełniać; uzupełniać
la tâche
zadanie; praca
complexe
złożony
grandir
rosnąć
évidemment
ewidentnie; najwyraźniej
l'avantage
zaleta; zysk
un bénéfice
korzyść
la communauté
społeczność
étendre
rozszerzać
tous
wszystko
une ambassade
ambasada
aimer
lubić (coś); kochać (kogoś)
une initiative
inicjatywa
exporter
eksportować
international
międzynarodowy
par exemple
na przykład
l'exemple
przykład
espérer
mieć nadzieję
aller
iść; chodzić; jeździć
le lycée
liceum
le terminal
terminal
deuxième
drugi; 2.
mettre
zakładać
dès
od
primaire
podstawowy
le reste
reszta; resztka
un obstacle
przeszkoda
la taille
rozmiar
trouver
znajdować
le professeur; la professeure
profesor; nauczyciel; nauczycielka

Szukaj interesujących Cię #treści

Naucz się mówić o tym, co naprawdę lubisz
Oglądaj filmy
Ponad 48 000 filmów z native speakerami
Ucz się słówek
Uczymy Cię słówek z filmów
Porozmawiaj z MemBotem
Ćwicz mówienie z naszym partnerem językowym ze sztuczną inteligencją
Tajemnica sukcesu Memrise
Ucz się
Zapamiętuj słownictwo
Zanurz się
Zacznij rozumieć ludzi
Tajemnica sukcesu Memrise
Komunikuj się
Daj się zrozumieć innym
Tajemnica sukcesu Memrise
Ucz się
Zapamiętuj słownictwo
Zanurz się
Zacznij rozumieć ludzi
Tajemnica sukcesu Memrise
Komunikuj się
Daj się zrozumieć innym