Przegląd lekcji

Zanurz się w tej lekcji już teraz, a za 5 minut poczujesz się tak, jak po szybkim wypadzie do Francji.
słówka/zwroty do nauki: 150
écouter
słuchać
un chiffre
cyfra
impressionnant
imponujący
un million
milion
l'enfant
dziecko
la victime
ofiara (przestępstwa)
l'école
szkoła
plusieurs
kilku; kilkoro
une émission
emisja; program telewizyjny
le sujet
temat; przedmiot szkolny
jeune
młody
nombreux
liczny
souffrir
cierpieć
une pensée
myśl
la confiance
zaufanie; pewność
le courage
odwaga
le souvenir
pamiątka; wspomnienie
confier
powierzyć
raconter
relacjonować; opowiadać
l'histoire
historia; opowieść
un parent
rodzic
le conseil
rada; porada
la fille
córka; dziewczyna
la violence
przemoc
pousser
pchać
tenter
próbować; starać się
le jour
dzień
atteindre
dosięgać; osiągać; zdobywać
le collège
gimnazjum
un témoignage
świadectwo
entendre
słyszeć
l'absence
nieobecność
la détresse
rozpacz
pouvoir
móc; potrafić
formidable
cudowny; wspaniały
tourner
skręcać
brillant
wybitny; odnoszący sukcesy
investir
inwestować
la classe
klasa (w szkole)
profondément
głęboko
terrible
okropny
riche
bogaty
conseiller
doradzać
municipal
miejski
la ville
miasto; miasteczko
habiter
mieszkać
incroyable
niesamowity
un contact
kontakt
difficile
trudny
la qualité
jakość
rêver
śnić; marzyć
mener
prowadzić; kierować
vivre
żyć
le problème
problem
un moment
moment; chwila
basculer
przełączać się
excellent
doskonały; wyśmienity
un regard
spojrzenie
pointer
wskazywać
le doigt
palec (u ręki)
marrant
zabawny; śmieszny
parler
mówić; rozmawiać
l'adulte
dorosły
apprécier
doceniać
souvent
często
porter
nosić
l'exemple
przykład
apprendre
uczyć się
malheureusement
niestety
tard
późny; późno
le groupe
grupa
intervenir
interweniować
convoquer
zwołać; wezwać
important
ważny; znaczący
revenir
wracać
protéger
chronić
ouvrir
otwierać
l'œil
oko
une rupture
zerwanie
la note
ocena; stopień
chuter
spadać; obniżać się
se demander
zastanawiać się
derrière
za; z tyłu
savoir
wiedzieć
rattacher
ponownie podłączyć
la fin
koniec
une année
rok
sentir
czuć
fatigué
zmęczony
mettre
zakładać
le cou
szyja
l'activité
zajęcie; aktywność
les vacances
wakacje
arriver
przybywać
bientôt
niedługo; wkrótce
recevoir
otrzymywać
l'appel
wezwanie
informer
informować
le mot
słowo
dépasser
przekraczać
la situation
sytuacja
une enquête
śledztwo
le style
styl
comprendre
rozumieć
déposer
złożyć; zostawić
l'affaire
interes; sprawa
le manteau
płaszcz
la chaise
krzesło
tomber
spadać
passer
przechodzić
prendre
brać
la conscience
świadomość
rester
zostawać
une plainte
skarga
demander
prosić; żądać
considérer
rozważać
agir
działać; postępować
la connaissance
wiedza
arrêter
zatrzymywać; przestawać; aresztować
une intervention
interwencja
un cours
lekcja; kurs
ensemble
razem
le vote
głos; głosowanie
imaginer
wyobrażać sobie
le point
punkt; kropka
une fois
raz; kiedyś
une impression
wrażenie
le boulot
praca
le début
początek
un épisode
epizod
en forme
w formie
la cantine
stołówka
une crise
kryzys
le bureau
biuro; biurko
voir
widzieć; rozumieć
partir
wychodzić; odjeżdżać
le sac
torba; worek
trouver
znajdować
une boîte
pudełko
fort
silny; głośny
avaler
połykać
douloureux; douloureuse
bolesny; bolesna
mettre fin à
zakończyć; położyć kres
faire face aux faits
staw czoła faktom
la prise en charge de
obsługa; wsparcie dla
frappant; frappante
uderzający; uderzająca
l'aisance
wygoda; łatwość
après coup
po fakcie
le décrochage scolaire
przedwczesne kończenie nauki; porzucenie szkoły
démuni; démunie
pozbawiony; pozbawiona

Szukaj interesujących Cię #treści

Naucz się mówić o tym, co naprawdę lubisz
Oglądaj filmy
Ponad 48 000 filmów z native speakerami
Ucz się słówek
Uczymy Cię słówek z filmów
Porozmawiaj z MemBotem
Ćwicz mówienie z naszym partnerem językowym ze sztuczną inteligencją
Tajemnica sukcesu Memrise
Ucz się
Zapamiętuj słownictwo
Zanurz się
Zacznij rozumieć ludzi
Tajemnica sukcesu Memrise
Komunikuj się
Daj się zrozumieć innym
Tajemnica sukcesu Memrise
Ucz się
Zapamiętuj słownictwo
Zanurz się
Zacznij rozumieć ludzi
Tajemnica sukcesu Memrise
Komunikuj się
Daj się zrozumieć innym