Przegląd lekcji

Zanurz się w tej lekcji już teraz, a za 5 minut poczujesz się tak, jak po szybkim wypadzie do Francji.
słówka/zwroty do nauki: 117
papa
tata
avoir tendance à ...
mieć tendencję do...
parfois
czasami
le mot
słowo
retarder
retarder
la course
wyścig
aussi
też
répéter
powtarzać
la phrase
zdanie; fraza
la vidéo
film wideo
techniquement
technicznie
mieux
lepiej
comprendre
rozumieć
l'impact
wpływ
la communication
komunikacja
un conseil
rada
ainsi
tak; w ten sposób; zatem
la stratégie
strategia
oublier
zapominać
une chaîne
łańcuch
petit
mały; niski
une cloche
dzwon
nouveau
nowy
entre
pomiędzy
la dent
ząb
forcément
koniecznie; nieuchronnie
une fois
raz; kiedyś
vraiment
naprawdę
ennuyer
nudzić; denerwować
le comité
zarząd; komitet
partager
dzielić; udostępniać
l'exercice
ćwiczenie
améliorer
ulepszać
donc
więc; dlatego
premier
pierwszy
le livre
książka
mon enfant
moje dziecko
prononcer
wymawiać
adorer
uwielbiać
la montagne
góra; wzgórze
escalader
wspinać się
appeler
wołać; dzwonić
quasiment
prawie; niemal
tous
wszystko
le soir
wieczór
une couche
warstwa
appliquer
stosować; aplikować
mettre
zakładać
un personnage
postać
franchement
szczerze; całkiem; zdecydowanie
une mine
kopalnia
l'or
złoto
le niveau
poziom
deuxième
drugi; 2.
utiliser
używać
le crayon
ołówek
l'objectif
cel
aider
pomagać
ouvrir
otwierać
la bouche
usta
donner
dawać
une ouverture
otwarcie
la voix
głos; dźwięk
commencer
zaczynać; zaczynać się
essayer
próbować; przymierzać
court
krótki
possible
możliwy
complexe
złożony
chasser
polować
sans
bez (czegoś)
le chien
pies
pouvoir
móc; potrafić
simplement
zwyczajnie; po prostu
pendant
przez; podczas
la minute
minuta
exactement
dokładnie; właśnie
même
taki sam; równy
un texte
tekst
remarquer
zauważać
beaucoup de
wiele
détendu
zrelaksowany
un commentaire
komentarz
connaître
znać; poznawać
assez
dość; całkiem; wystarczająco
troisième
trzeci; 3.
haut
wysoki; wysoko
préparer
przygotowywać
une présentation
prezentacja
imaginer
wyobrażać sobie
grand
wysoki; duży
le point
punkt; kropka
l'entraînement
trening; praktyka
le temps
czas; pogoda
un appui
wsparcie
la série
seria; ciąg (wydarzeń)
le besoin
potrzeba; konieczność
avoir besoin de
potrzebować
rester
zostawać
bien sûr
oczywiście
naturel
naturalny
pour toi
dla ciebie
s'entraîner
trenować
l'aide
pomoc
prochain
następny
la caméra
kamera
hésiter
wahać się; niezdecydowany
contacter
kontaktować się
nous pouvons
możemy
discuter
dyskutować; omawiać
un lien
odnośnik; łącze
une description
opis
d'habitude
zwykle
la montre
zegarek
montrer
pokazywać
commenter
komentować
surtout ...
przede wszystkim...
encore
znowu; wciąż; nadal

Szukaj interesujących Cię #treści

Naucz się mówić o tym, co naprawdę lubisz
Oglądaj filmy
Ponad 48 000 filmów z native speakerami
Ucz się słówek
Uczymy Cię słówek z filmów
Porozmawiaj z MemBotem
Ćwicz mówienie z naszym partnerem językowym ze sztuczną inteligencją
Tajemnica sukcesu Memrise
Ucz się
Zapamiętuj słownictwo
Zanurz się
Zacznij rozumieć ludzi
Tajemnica sukcesu Memrise
Komunikuj się
Daj się zrozumieć innym
Tajemnica sukcesu Memrise
Ucz się
Zapamiętuj słownictwo
Zanurz się
Zacznij rozumieć ludzi
Tajemnica sukcesu Memrise
Komunikuj się
Daj się zrozumieć innym