Przegląd lekcji

Zanurz się w tej lekcji już teraz, a za 5 minut poczujesz się tak, jak po szybkim wypadzie do Wielkiej Brytanii.
słówka/zwroty do nauki: 118
to end
zakończyć
to do
robić; wykonywać
a career
kariera
a word
słowo
because
bo
to say
powiedzieć
just
tylko; właśnie
more
więcej; bardziej
to suppose
przypuszczać
perhaps
być może
anyway
tak czy inaczej
maths
matematyka
I can't
nie mogę; nie potrafię
to deny
zaprzeczać
to think
myśleć
people
ludzie
to share
dzielić się; współdzielić
when
kiedy
to own
posiadać; mieć na własność
to help
pomagać
children
dzieci
something
coś
to come back
wracać
life
życie
a dad
tata
to tell
powiedzieć; opowiadać
why?
dlaczego?
to decide
decydować
to go
iść; jechać
a school
szkoła
sort of
tak jakby
to get
dostawać; stać się
a grip
uchwyt
after
po; później
fear
strach; lęk
to thank
dziękować
to look
patrzeć; wyglądać
a pool
basen
a pen
długopis; pióro
to try
próbować
actually
właściwie; naprawdę
to improve
poprawiać się
enough
dosyć; wystarczająco
money
pieniądze
good
dobry
to work
pracować
a company
firma; kompania
a difference
różnica
sometimes
czasami
a mistake
błąd; pomyłka
absolutely
absolutnie; całkowicie
a problem
problem
I could
mógłbym (sugerując)
a drink
napój; drink
how many
ile; ilu
to avoid
unikać
wider
szerszy
a world
świat
to suggest
sugerować
probably
prawdopodobnie
to mean
znaczyć
sense
sens; znaczenie; zmysł
along
wzdłuż; razem
other
inny; pozostały
stuff
rzeczy; coś
the logic
logika
to need
potrzebować
at school
w szkole
totally
całkowicie
hope
nadzieja
to remember
pamiętać
fifteen
piętnaście
now
teraz
a year
rok
to introduce
przedstawić
to seem
wydawać się
easy
łatwy
accessible
dostępny
a range
zakres; zasięg
a job
praca; zawód
to choose
wybierać
again
znowu
never
nigdy
to understand
rozumieć
basic
podstawowy; fundamentalny
to associate
kojarzyć
I don't understand
nie rozumiem
a supermarket
supermarket
a manager
menadżer
anything
cokolwiek; nic
really?!
naprawdę?!
to advise
doradzać
to find
znajdować
to ask
pytać; prosić
quite
dość; całkiem
relevant
istotny; istotna
to correct
poprawić
a way
droga; sposób
a look
wygląd; spojrzenie
to highlight
podkreślać; rozjaśniać
a solution
rozwiązanie
got you
rozumiem cię; kumam
an adult
dorosły
to take
brać
a classroom
klasa
to learn
uczyć się
different
inny; różny
to want
chcieć
to participate
uczestniczyć
certainly
z pewnością
a day
dzień
to allow
pozwalać
to join
dołączyć; wstąpić
to encourage
zachęcać
left
lewy; lewo
behind ...
za...
a figure
liczba; postać
limited
ograniczony

Szukaj interesujących Cię #treści

Naucz się mówić o tym, co naprawdę lubisz
Oglądaj filmy
Ponad 48 000 filmów z native speakerami
Ucz się słówek
Uczymy Cię słówek z filmów
Porozmawiaj z MemBotem
Ćwicz mówienie z naszym partnerem językowym ze sztuczną inteligencją
Tajemnica sukcesu Memrise
Ucz się
Zapamiętuj słownictwo
Zanurz się
Zacznij rozumieć ludzi
Tajemnica sukcesu Memrise
Komunikuj się
Daj się zrozumieć innym
Tajemnica sukcesu Memrise
Ucz się
Zapamiętuj słownictwo
Zanurz się
Zacznij rozumieć ludzi
Tajemnica sukcesu Memrise
Komunikuj się
Daj się zrozumieć innym