Przegląd lekcji

Zanurz się w tej lekcji już teraz, a za 5 minut poczujesz się tak, jak po szybkim wypadzie do Wielkiej Brytanii.
słówka/zwroty do nauki: 76
a process
proces
a strategy
strategia
a day
dzień
a world
świat
a word
słowo
to mean
znaczyć
always
zawsze
look at that
spójrz na to
something
coś
because
bo
I can't
nie mogę; nie potrafię
to understand
rozumieć
just
tylko; właśnie
to read
czytać
a thing
rzecz
around
dookoła; wokół
to try
próbować
to work
pracować
generally
generalnie; ogólnie rzecz biorąc
a sentence
zdanie; wyrok
to say
powiedzieć
to stop
przestać; zatrzymać się
to get
dostawać; stać się
everything
wszystko
gone
stracony; miniony
really?!
naprawdę?!
a format
format
too much
za dużo
an eye
oko
fun
zabawa; ubaw
to mind
mieć coś przeciwko
a map
mapa
easy
łatwy
a way
droga; sposób
more
więcej; bardziej
incredible
niewiarygodny; niesamowity
to make an effort
wysilić się; postarać się
to distinguish
rozróżniać
certain
pewien; pewny; niektórzy
to show
pokazywać
a class
lekcja; klasa
paper
papier
to see
widzieć
next
następny; następnie
a friend
przyjaciel; przyjaciółka; kolega; koleżanka
to respond
odpowiadać; reagować
to assist
pomagać
technology
technologia
a difference
różnica
a voice
głos
active
aktywny; aktywna
the software
oprogramowanie
to come
przychodzić
across
przez; z jednej strony na drugą
also
także
to predict
przewidywać
now
teraz
a presentation
prezentacja
to correct
poprawić
a brain
mózg
already?!
już?!
to hurt
ranić; boleć
main
główny
to want
chcieć
for you
dla ciebie
once
raz
sort of
tak jakby
stuff
rzeczy; coś
liberal
liberalny; liberalna
to limit
ograniczyć
to select
wybrać
a thought
myśl
to eliminate
eliminować
to find out
dowiadywać się
to visit
odwiedzać; zwiedzać
the UK
Wielka Brytania

Szukaj interesujących Cię #treści

Naucz się mówić o tym, co naprawdę lubisz
Oglądaj filmy
Ponad 48 000 filmów z native speakerami
Ucz się słówek
Uczymy Cię słówek z filmów
Porozmawiaj z MemBotem
Ćwicz mówienie z naszym partnerem językowym ze sztuczną inteligencją
Tajemnica sukcesu Memrise
Ucz się
Zapamiętuj słownictwo
Zanurz się
Zacznij rozumieć ludzi
Tajemnica sukcesu Memrise
Komunikuj się
Daj się zrozumieć innym
Tajemnica sukcesu Memrise
Ucz się
Zapamiętuj słownictwo
Zanurz się
Zacznij rozumieć ludzi
Tajemnica sukcesu Memrise
Komunikuj się
Daj się zrozumieć innym