Przegląd lekcji

Zanurz się w tej lekcji już teraz, a za 5 minut poczujesz się tak, jak po szybkim wypadzie do Wielkiej Brytanii.
słówka/zwroty do nauki: 169
many
dużo; wielu
people
ludzie
the country
kraj
educational
edukacyjny
a system
system
really?!
naprawdę?!
to struggle
walczyć; zmagać się
a crisis
kryzys
every
każdy
a school
szkoła
worse
gorszy
to share
dzielić się; współdzielić
last
ostatni; zeszły
a year
rok
an issue
kwestia; problem
a moment
chwila; moment
the funding
finansowanie
to find
znajdować
to speak
mówić (np. po angielsku)
a head
głowa
across
przez; z jednej strony na drugą
to shock
szokować
desperate
zdesperowany; zdesperowana
to expect
oczekiwać
to run
biegać
money
pieniądze
September
wrzesień
already?!
już?!
huge
ogromny; olbrzymi
a deficit
deficyt
a budget
budżet
a meaning
znaczenie
close
blisko; niedaleko
an example
przykład
primary
podstawowy; główny
a teacher
nauczyciel; nauczycielka
to say
powiedzieć
twenty
dwadzieścia
a star
gwiazda
sixty
sześćdziesiąt
a class
lekcja; klasa
just
tylko; właśnie
even
parzysty; równy; nawet
to think
myśleć
to break
łamać; psuć
to resign
zrezygnować
to happen
zdarzyć się; stać się
obviously
oczywiście; ewidentnie
never
nigdy
plenty
mnóstwo; obfitość
good
dobry
a decade
dekada; dziesięciolecie
since
od (momentu w czasie)
comfortable
wygodny
a thing
rzecz
reluctant
niechętny
to call
dzwonić; wołać
a trip
wycieczka
a project
projekt
the childhood
dzieciństwo
fast
szybki; szybko
only
tylko
nearly
niemal; prawie
impossible
niemożliwy
to deliver
dostarczyć
a day
dzień
basic
podstawowy; fundamentalny
such
taki; podobny
to qualify
zakwalifikować się
thirty
trzydzieści
children
dzieci
a duty
obowiązek
to replace
zastąpić
a book
książka
nothing
nic
to invest
inwestować
to want
chcieć
to mean
znaczyć
to put
kłaść
more
więcej; bardziej
to keep
trzymać; dotrzymać; zachować
a reason
powód
to seem
wydawać się
to reach
sięgać; osiągać
a point
punkt; sprawa; cel
to thank
dziękować
a cut
skaleczenie; rana; cięcie
a result
wynik; rezultat
perfect!
doskonale!
a storm
burza; sztorm
financial
finansowy
a problem
problem
inflation
inflacja
energy
energia
to pay
płacić
actually
właściwie; naprawdę
to decrease
zmniejszać
a term
termin; pojęcie
also
także
to determine
ustalać; określać
birth
narodziny
to affect
oddziaływać na
particularly
szczególnie; w szczególności
partly
częściowo
because
bo
the poverty
ubóstwo
to leave
wyjeżdżać; opuszczać
a heart
serce
to sink
tonąć
time
czas
to look
patrzeć; wyglądać
a number
numer; liczba
staff
personel
vast
rozległy
a majority
większość
to go
iść; jechać
wages
wynagrodzenia
a way
droga; sposób
red
czerwony
an impact
wpływ; siła uderzenia
a range
zakres; zasięg
increased
zwiększony
to offer
oferować
a subject
przedmiot (szkolny)
concerning
dotyczący
a part
część
vulnerable
wrażliwy
hard
trudny; twardy
to hit
trafić; uderzyć
to post
zamieszczać post; postować
a council
rada
to catch up
doganiać; nadrabiać zaległości
wider
szerszy
fear
strach; lęk
to lose
przegrywać; gubić
to institute
ustanowić
to stop
przestać; zatrzymać się
to force
zmuszać
elsewhere
gdzie indziej
often
często
to fix
naprawiać; ustalać
a roof
dach
broken
złamany; zepsuty
equipment
sprzęt
quickly
szybko; prędko
to become
stawać się
safety
bezpieczeństwo
massive
masywny; ogromny
culture
kultura
a solution
rozwiązanie
therefore
więc
left
lewy; lewo
to strike
uderzać; strajkować
a nurse
pielęgniarka
a loss
strata
a resort
kurort
worried
zmartwiony
to try
próbować
to stay
zostawać
positive
pozytywny
until
do; dopóki nie
now
teraz
a government
rząd (sprawujący władzę)
to realise
zdawać sobie sprawę
to tip
dać napiwek
action
akcja; czyn
entire
cały; kompletny
the future
przyszłość
single
pojedynczy; niebędący w związku

Szukaj interesujących Cię #treści

Naucz się mówić o tym, co naprawdę lubisz
Oglądaj filmy
Ponad 48 000 filmów z native speakerami
Ucz się słówek
Uczymy Cię słówek z filmów
Porozmawiaj z MemBotem
Ćwicz mówienie z naszym partnerem językowym ze sztuczną inteligencją
Tajemnica sukcesu Memrise
Ucz się
Zapamiętuj słownictwo
Zanurz się
Zacznij rozumieć ludzi
Tajemnica sukcesu Memrise
Komunikuj się
Daj się zrozumieć innym
Tajemnica sukcesu Memrise
Ucz się
Zapamiętuj słownictwo
Zanurz się
Zacznij rozumieć ludzi
Tajemnica sukcesu Memrise
Komunikuj się
Daj się zrozumieć innym