Przegląd lekcji

Zanurz się w tej lekcji już teraz, a za 5 minut poczujesz się tak, jak po szybkim wypadzie do Wielkiej Brytanii.
słówka/zwroty do nauki: 136
across
przez; z jednej strony na drugą
the UK
Wielka Brytania
yesterday
wczoraj
after
po; później
new
nowy
ruling
rządzący
a school
szkoła
a toilet
toaleta; sedes
a lesson
lekcja
time
czas
in front of ...
przed...
to describe
opisywać
they're my parents
to są moi rodzice
alike
podobny; taki sam
a human right
prawo człowieka
to discuss
dyskutować; omawiać
now
teraz
whether
czy
children
dzieci
ridiculous
śmieszny; absurdalny
to broadcast
transmitować; nadawać
to think
myśleć
a specialist
specjalista
secondary
wtórny; drugorzędny
a level
poziom
to work
pracować
always
zawsze
a minority
mniejszość
to play
grać; bawić się
a system
system
additional
dodatkowy
a tool
narzędzie
to allow
pozwalać
communication
komunikacja
other
inny; pozostały
social media
media społecznościowe
strong
silny
to believe
wierzyć
everyone
każdy; wszyscy
a key
klucz
to need
potrzebować
a discipline
dyscyplina
first
pierwszy
to want
chcieć
to say
powiedzieć
to tend
wykazywać tendencje
to educate
edukować; kształcić
better
lepszy
a set
zestaw
to lose
przegrywać; gubić
to remain
pozostawać
open
otwarty
throughout
przez cały (okres czasu)
a day
dzień
at school
w szkole
the honey
miód
a pot
garnek
the behaviour
zachowanie
to talk
rozmawiać
a daughter
córka
a morning
rano
only
tylko
because
bo
the best one
ten najlepszy
to lock
zamykać
early
wcześnie
to get up
wstawać
just
tylko; właśnie
to flash
migać
a point
punkt; sprawa; cel
also
także
to become
stawać się
an adult
dorosły
to learn
uczyć się
to control
kontrolować
even
parzysty; równy; nawet
a girl
dziewczyna
to manage
zarządzać
a period
okres
actually
właściwie; naprawdę
unless
chyba że
I'm a doctor
Jestem lekarzem.
of course
oczywiście
gone
stracony; miniony
to show
pokazywać
a chance
szansa
pretty
ładny; dosyć
poor
biedny
free
wolny; darmowy
straight
prosty; bezpośredni; heteroseksualny
away
daleko; w odległości
more
więcej; bardziej
a classroom
klasa
both
obydwa; obydwie; obydwoje
to govern
rządzić
a party
impreza
to sit
siedzieć
a hospital
szpital
a word
słowo
back
z powrotem; wstecz
to carry
nosić (ze sobą)
a teenager
nastolatek; nastolatka
when
kiedy
to protect
chronić
to come
przychodzić
why?
dlaczego?
incredible
niewiarygodny; niesamowity
tough
trudny; ciężki
a job
praca; zawód
fiscal
fiskalny
a teacher
nauczyciel; nauczycielka
a lecture
wykład
in a way
w pewnym sensie
comprehensive
wszechstronny; kompleksowy
a kid
dzieciak; dziecko
today
dzisiaj
really?!
naprawdę?!
properly
odpowiednio
to hear
słyszeć
to happen
zdarzyć się; stać się
to strike
uderzać; strajkować
to undermine
podważać
the authorities
władze
a campaign
kampania
quite
dość; całkiem
recently
ostatnio
anything
cokolwiek; nic
unlikely
mało prawdopodobny; nieprawdopodobny
possible
możliwy
to put
kłaść
people
ludzie
to remove
usuwać
a roof
dach
a sign
znak
equipment
sprzęt
push
pchaj (na drzwiach)

Szukaj interesujących Cię #treści

Naucz się mówić o tym, co naprawdę lubisz
Oglądaj filmy
Ponad 48 000 filmów z native speakerami
Ucz się słówek
Uczymy Cię słówek z filmów
Porozmawiaj z MemBotem
Ćwicz mówienie z naszym partnerem językowym ze sztuczną inteligencją
Tajemnica sukcesu Memrise
Ucz się
Zapamiętuj słownictwo
Zanurz się
Zacznij rozumieć ludzi
Tajemnica sukcesu Memrise
Komunikuj się
Daj się zrozumieć innym
Tajemnica sukcesu Memrise
Ucz się
Zapamiętuj słownictwo
Zanurz się
Zacznij rozumieć ludzi
Tajemnica sukcesu Memrise
Komunikuj się
Daj się zrozumieć innym