Przegląd lekcji

Zanurz się w tej lekcji już teraz, a za 5 minut poczujesz się tak, jak po szybkim wypadzie do Wielkiej Brytanii.
słówka/zwroty do nauki: 144
a school
szkoła
a gap
przerwa; odstęp
between
pomiędzy
poor
biedny
under
poniżej; pod
to learn
uczyć się
an environment
środowisko
access
dostęp
technology
technologia
a year
rok
twelve
dwanaście
to worry
martwić się
behind ...
za...
to struggle
walczyć; zmagać się
to get
dostawać; stać się
to hold
trzymać
a laptop
laptop
a government
rząd (sprawujący władzę)
to expect
oczekiwać
to maintain
utrzymywać; konserwować
wise
mądry; rozsądny
necessarily
koniecznie; niezbędnie
to produce
produkować; wytwarzać
news
wiadomości
to complain
narzekać; skarżyć się
to do
robić; wykonywać
enough
dosyć; wystarczająco
to put
kłaść
a month
miesiąc
lost
zgubiony
the coal
węgiel
the damage
szkoda
next year
w przyszłym roku
to be going ...
iść; mieć zamiar
to go
iść; jechać
everyone
każdy; wszyscy
different
inny; różny
a course
kurs
to start
zaczynać
eleven
jedenaście
only
tylko
a half
połowa
to attend
uczestniczyć
the academy
akademia
to say
powiedzieć
a lesson
lekcja
a day
dzień
to keep
trzymać; dotrzymać; zachować
online
online
a phone
telefon
a video
filmik; film wideo
a fellow
kolega
to ensure
zapewnić
digital
cyfrowy
to contact
skontaktować się
definitely
zdecydowanie; definitywnie
to encourage
zachęcać
to score
zdobyć punkt
to cause
powodować
more
więcej; bardziej
the utility
użyteczność
a thing
rzecz
to use
używać
normally
zazwyczaj
to spend
wydawać; spędzać
to own
posiadać; mieć na własność
when
kiedy
to need
potrzebować
to help
pomagać
a message
wiadomość
to reply
odpowiedzieć
a company
firma; kompania
a teacher
nauczyciel; nauczycielka
a tap
kran
to find
znajdować
mostly
głównie
a background
tło
to study
uczyć się; studiować
an hour
godzina
since
od (momentu w czasie)
closed
zamknięty
forty
czterdzieści
secondary
wtórny; drugorzędny
to compare
porównywać
just
tylko; właśnie
private
prywatny
to work
pracować
ethical
etyczny; etyczna
to continue
kontynuować
to teach
uczyć
a set
zestaw
the minimum
minimum
a standard
standard
educational
edukacyjny
a period
okres
a minister
minister
to clean
sprzątać; czyścić
sort of
tak jakby
unusual
niezwykły
disappointing
rozczarowujący
to promise
obiecywać
children
dzieci
a hand
ręka; dłoń
to think
myśleć
a reason
powód
why?
dlaczego?
to deliver
dostarczyć
because
bo
people
ludzie
to expose
eksponować; ujawniać
deep
głęboki
to divide
dzielić
the country
kraj
must
musieć
summer
lato
to offer
oferować
left
lewy; lewo
a chance
szansa
to catch up
doganiać; nadrabiać zaległości
to believe
wierzyć
to pay
płacić
confident
pewny siebie
senior
starszy; wyższy rangą
full
pełny
a camera
aparat; kamera
good
dobry
to sit
siedzieć
to feel like
mieć ochotę; czuć się jak
properly
odpowiednio
although
chociaż
in the afternoon
po południu
now
teraz
to flood
zalewać
a head
głowa
primary
podstawowy; główny
the assembly
zgromadzenie
many
dużo; wielu
elsewhere
gdzie indziej
to focus
skupiać się
to vary
zmieniać się
an impact
wpływ; siła uderzenia
national
narodowy
to want
chcieć
to change
zmieniać; zmieniać się

Szukaj interesujących Cię #treści

Naucz się mówić o tym, co naprawdę lubisz
Oglądaj filmy
Ponad 48 000 filmów z native speakerami
Ucz się słówek
Uczymy Cię słówek z filmów
Porozmawiaj z MemBotem
Ćwicz mówienie z naszym partnerem językowym ze sztuczną inteligencją
Tajemnica sukcesu Memrise
Ucz się
Zapamiętuj słownictwo
Zanurz się
Zacznij rozumieć ludzi
Tajemnica sukcesu Memrise
Komunikuj się
Daj się zrozumieć innym
Tajemnica sukcesu Memrise
Ucz się
Zapamiętuj słownictwo
Zanurz się
Zacznij rozumieć ludzi
Tajemnica sukcesu Memrise
Komunikuj się
Daj się zrozumieć innym