Przegląd lekcji

Zanurz się w tej lekcji już teraz, a za 5 minut poczujesz się tak, jak po szybkim wypadzie do Wielkiej Brytanii.
słówka/zwroty do nauki: 109
to reach
sięgać; osiągać
past
po; przeszłość
when
kiedy
really?!
naprawdę?!
to set
umieszczać; stawiać
because
bo
to know
wiedzieć; znać
to feel
czuć; czuć się
low
niski
someone
ktoś
to help
pomagać
enough
dosyć; wystarczająco
people
ludzie
social
społeczny
social media
media społecznościowe
media
media
to try
próbować
to get
dostawać; stać się
more
więcej; bardziej
to follow
podążać za
I don't think so
nie sądzę; nie wydaje mi się
to think
myśleć
to understand
rozumieć
somebody
ktoś
health
zdrowie
wrong
zły; nieprawidłowy
many
dużo; wielu
a level
poziom
a message
wiadomość
other
inny; pozostały
a right
prawo (do czegoś)
to put
kłaść
death
śmierć
kind
uprzejmy; rodzaj
to stand
stać
together
razem
to show
pokazywać
myself
mnie samego
industry
przemysł
a mistake
błąd; pomyłka
even
parzysty; równy; nawet
to allow
pozwalać
to fix
naprawiać; ustalać
to lose
przegrywać; gubić
a contract
kontrakt; umowa
everyone
każdy; wszyscy
to turn
skręcać
against
przeciwko; wbrew
amazing
niesamowity
children
dzieci
human
ludzki
to learn
uczyć się
a fact
fakt
whole
cały
positive
pozytywny
to come
przychodzić
hope
nadzieja
to take
brać
responsibility
odpowiedzialność
to go
iść; jechać
to go out
wychodzić
the press
prasa
now
teraz
to work
pracować
in front of ...
przed...
a camera
aparat; kamera
online
online
a photo
zdjęcie; fotografia
to shoot
strzelać
something
coś
also
także
push
pchaj (na drzwiach)
to control
kontrolować
to need
potrzebować
just
tylko; właśnie
to assume
zakładać; przypuszczać
a story
historia; artykuł
close
blisko; niedaleko
to say
powiedzieć
a club
klub
sauce
sos
I don't know
nie wiem
ridiculous
śmieszny; absurdalny
fat
gruby
to realise
zdawać sobie sprawę
a person
osoba
to talk
rozmawiać
to talk about ...
rozmawiać o ...
actually
właściwie; naprawdę
under
poniżej; pod
difficult
trudny
a circumstance
okoliczność
to thank
dziękować
thank you
dziękuję
time
czas
to carry
nosić (ze sobą)
to claim
twierdzić; utrzymywać
of course
oczywiście
a look
wygląd; spojrzenie
a feeling
uczucie
to promise
obiecywać
to listen
słuchać
confidence
pewność siebie; zaufanie
without
bez (czegoś)
to call
dzwonić; wołać
free
wolny; darmowy
one hundred
sto
sixteen
szesnaście
twenty
dwadzieścia

Szukaj interesujących Cię #treści

Naucz się mówić o tym, co naprawdę lubisz
Oglądaj filmy
Ponad 48 000 filmów z native speakerami
Ucz się słówek
Uczymy Cię słówek z filmów
Porozmawiaj z MemBotem
Ćwicz mówienie z naszym partnerem językowym ze sztuczną inteligencją
Tajemnica sukcesu Memrise
Ucz się
Zapamiętuj słownictwo
Zanurz się
Zacznij rozumieć ludzi
Tajemnica sukcesu Memrise
Komunikuj się
Daj się zrozumieć innym
Tajemnica sukcesu Memrise
Ucz się
Zapamiętuj słownictwo
Zanurz się
Zacznij rozumieć ludzi
Tajemnica sukcesu Memrise
Komunikuj się
Daj się zrozumieć innym