Przegląd lekcji

Zanurz się w tej lekcji już teraz, a za 5 minut poczujesz się tak, jak po szybkim wypadzie do Wielkiej Brytanii.
słówka/zwroty do nauki: 140
how long
jak długo; jak długi; od jak dawna
to take
brać
to get
dostawać; stać się
over
ponad; nad
good
dobry
news
wiadomości
for you
dla ciebie
bad
zły
to answer
odpowiadać
normal
normalny
to see
widzieć
few
mało; niewielu
a year
rok
back
z powrotem; wstecz
a number
numer; liczba
a study
badanie; opracowanie
a week
tydzień
nearly
niemal; prawie
a month
miesiąc
to spend
wydawać; spędzać
to listen
słuchać
depressed
przygnębiony; w depresji
music
muzyka
to put
kłaść
brave
dzielny; odważny
to feel
czuć; czuć się
only
tylko
a deal
transakcja; interes
right
prawy; prawidłowy
unfortunately
niestety
a fact
fakt
never
nigdy
anything
cokolwiek; nic
to focus
skupiać się
to end
zakończyć
a relationship
związek; relacja
whole
cały
other
inny; pozostały
a can of worms
puszka Pandory
a worm
robak; dżdżownica
really?!
naprawdę?!
a question
pytanie
to need
potrzebować
to follow
podążać za
people
ludzie
a moment
chwila; moment
a track
tor; trop
after
po; później
expensive
drogi
to carry
nosić (ze sobą)
data
dane
to decide
decydować
to seek
poszukiwać
professional
profesjonalny; zawodowy
to help
pomagać
a couple
para; parę
experience
doświadczenie
full
pełny
to ask
pytać; prosić
to think
myśleć
I don't think so
nie sądzę; nie wydaje mi się
to feel like
mieć ochotę; czuć się jak
to express
wyrazić
a feeling
uczucie
to keep
trzymać; dotrzymać; zachować
a bottle
butelka
once
raz
to do
robić; wykonywać
a thing
rzecz
engaged
zaręczony; zaangażowany
a point
punkt; sprawa; cel
to notice
zauważać
pain
ból
support
wsparcie
a theory
teoria
to look
patrzeć; wyglądać
different
inny; różny
a strategy
strategia
love
miłość
a word
słowo
simple
prosty; łatwy
a method
metoda
to change
zmieniać; zmieniać się
how much
ile; jak dużo
someone
ktoś
to find
znajdować
when
kiedy
a participant
uczestnik
something
coś
a career
kariera
to stay
zostawać
same
taki sam; to samo
more
więcej; bardziej
to use
używać
to start
zaczynać
better
lepszy
exactly
dokładnie
to suggest
sugerować
also
także
negative
negatywny
essentially
zasadniczo
to remember
pamiętać
to guess
zgadywać
to mean
znaczyć
sad
smutny
finally
w końcu; wreszcie
third
trzeci
to know
wiedzieć; znać
a part
część
life
życie
nothing
nic
for them
dla nich
a language
język (np. angielski)
to concentrate
skoncentrować się
less
mniej
yourself
ciebie samego
a subject
przedmiot (szkolny)
actually
właściwie; naprawdę
however
aczkolwiek; jednak
both
obydwa; obydwie; obydwoje
to tell
powiedzieć; opowiadać
short
niski; krotki
a term
termin; pojęcie
time
czas
a process
proces
to understand
rozumieć
a way
droga; sposób
eventually
ostatecznie; w końcu
the future
przyszłość
to go
iść; jechać
enough
dosyć; wystarczająco
important
ważny
to learn
uczyć się
instead
zamiast
to count
liczyć
a day
dzień
ready
gotowy
hope
nadzieja
to come
przychodzić
an end
koniec

Szukaj interesujących Cię #treści

Naucz się mówić o tym, co naprawdę lubisz
Oglądaj filmy
Ponad 48 000 filmów z native speakerami
Ucz się słówek
Uczymy Cię słówek z filmów
Porozmawiaj z MemBotem
Ćwicz mówienie z naszym partnerem językowym ze sztuczną inteligencją
Tajemnica sukcesu Memrise
Ucz się
Zapamiętuj słownictwo
Zanurz się
Zacznij rozumieć ludzi
Tajemnica sukcesu Memrise
Komunikuj się
Daj się zrozumieć innym
Tajemnica sukcesu Memrise
Ucz się
Zapamiętuj słownictwo
Zanurz się
Zacznij rozumieć ludzi
Tajemnica sukcesu Memrise
Komunikuj się
Daj się zrozumieć innym