Przegląd lekcji

Zanurz się w tej lekcji już teraz, a za 5 minut poczujesz się tak, jak po szybkim wypadzie do Wielkiej Brytanii.
słówka/zwroty do nauki: 112
early
wcześnie
in the morning
rano
a morning
rano
cold
zimny
natural
naturalny
hot
gorący; pikantny
spring
wiosna
near
blisko; w pobliżu
the North
Północ
an island
wyspa
new
nowy
to swim
pływać
a waterfall
wodospad
a bath
kąpiel
a year
rok
because
bo
around
dookoła; wokół
also
także
to smell
czuć; pachnieć
really?!
naprawdę?!
to come
przychodzić
a camera
aparat; kamera
local
lokalny
a secret
sekret; tajemnica
I used to ...
kiedyś miałem w zwyczaju...
now
teraz
why?
dlaczego?
a film
film
to want
chcieć
to turn up
podkręcić; zwiększyć; pojawiać się
full
pełny
people
ludzie
to point
wskazywać
a view
widok
to show
pokazywać
to get
dostawać; stać się
to see
widzieć
a government
rząd (sprawujący władzę)
clear
czysty; przejrzysty
to keep
trzymać; dotrzymać; zachować
a head
głowa
water
woda
to eat
jeść
to find
znajdować
a thing
rzecz
to put
kłaść
under
poniżej; pod
to go
iść; jechać
once
raz
to start
zaczynać
to cause
powodować
massive
masywny; ogromny
a disease
choroba
sometimes
czasami
a change
zmiana
sense
sens; znaczenie; zmysł
to taste
smakować; kosztować
a headache
ból głowy
to vomit
wymiotować
death
śmierć
a couple
para; parę
drugs
narkotyki
actually
właściwie; naprawdę
difficult
trudny
to hold
trzymać
general
ogólny
treatment
traktowanie
to die
umierać
even
parzysty; równy; nawet
common
zwykły; powszechny
a world
świat
back
z powrotem; wstecz
when
kiedy
a park
park
more
więcej; bardziej
important
ważny
a fact
fakt
amazing
niesamowity
many
dużo; wielu
only
tylko
just
tylko; właśnie
other
inny; pozostały
a name
imię; nazwa
a story
historia; artykuł
something
coś
a chance
szansa
rare
rzadki
how much
ile; jak dużo
probably
prawdopodobnie
to control
kontrolować
a group
grupa
although
chociaż
a sign
znak
to happen
zdarzyć się; stać się
last
ostatni; zeszły
to think
myśleć
I guess so
chyba tak; tak mi się wydaje
to guess
zgadywać
pretty
ładny; dosyć
to do
robić; wykonywać
to live
mieszkać; żyć
a way
droga; sposób
dangerous
niebezpieczny
a point of view
punkt widzenia
time
czas
to end
zakończyć
a risk
ryzyko
a cut
skaleczenie; rana; cięcie
to thank
dziękować
a university
uniwersytet
pull
ciągnij (na drzwiach)
research
badania naukowe

Szukaj interesujących Cię #treści

Naucz się mówić o tym, co naprawdę lubisz
Oglądaj filmy
Ponad 48 000 filmów z native speakerami
Ucz się słówek
Uczymy Cię słówek z filmów
Porozmawiaj z MemBotem
Ćwicz mówienie z naszym partnerem językowym ze sztuczną inteligencją
Tajemnica sukcesu Memrise
Ucz się
Zapamiętuj słownictwo
Zanurz się
Zacznij rozumieć ludzi
Tajemnica sukcesu Memrise
Komunikuj się
Daj się zrozumieć innym
Tajemnica sukcesu Memrise
Ucz się
Zapamiętuj słownictwo
Zanurz się
Zacznij rozumieć ludzi
Tajemnica sukcesu Memrise
Komunikuj się
Daj się zrozumieć innym