Przegląd lekcji

Zanurz się w tej lekcji już teraz, a za 5 minut poczujesz się tak, jak po szybkim wypadzie do Wielkiej Brytanii.
słówka/zwroty do nauki: 82
exactly
dokładnie
to sleep
spać
why?
dlaczego?
a year
rok
a study
badanie; opracowanie
a group
grupa
healthy
zdrowy
an adult
dorosły
full
pełny
a night
noc; wieczór
next
następny; następnie
a day
dzień
inside
wewnątrz
to look
patrzeć; wyglądać
to focus
skupiać się
a structure
struktura; budowla
particular
konkretny; poszczególny
a region
region
strong
silny
negative
negatywny
now
teraz
when
kiedy
people
ludzie
nice
miły, ładny
a degree
stopień (naukowy); tytuł
yet
jeszcze; już
deep
głęboki
a fact
fakt
almost
prawie
more
więcej; bardziej
under
poniżej; pod
a condition
stan; warunek
to discover
odkrywać
to sit
siedzieć
directly
bezpośrednio
an eye
oko
to think
myśleć
a CEO
dyrektor generalny
good
dobry
high
wysoki (np. poziom)
a high
wysoki; wysoka
a level
poziom
top
najwyższy; najlepszy
a top
szczyt; góra
to control
kontrolować
a decision
decyzja
a part
część
communication
komunikacja
between
pomiędzy
essentially
zasadniczo
to respond
odpowiadać; reagować
without
bez (czegoś)
to become
stawać się
a little
trochę
to seem
wydawać się
a reason
powód
a term
termin; pojęcie
bad
zły
to happen
zdarzyć się; stać się
to take
brać
away
daleko; w odległości
to turn
skręcać
something
coś
to get
dostawać; stać się
back
z powrotem; wstecz
particularly
szczególnie; w szczególności
actually
właściwie; naprawdę
to form
kształtować; formować
first
pierwszy
because
bo
at night
w nocy
difficult
trudny
experience
doświadczenie
to act
działać; grać
sharp
ostry; wyraźny
perhaps
być może
time
czas
to provide
zapewniać; dostarczać
to come
przychodzić
to come back
wracać
able
zdolny (do czegoś)
a memory
wspomnienie

Szukaj interesujących Cię #treści

Naucz się mówić o tym, co naprawdę lubisz
Oglądaj filmy
Ponad 48 000 filmów z native speakerami
Ucz się słówek
Uczymy Cię słówek z filmów
Porozmawiaj z MemBotem
Ćwicz mówienie z naszym partnerem językowym ze sztuczną inteligencją
Tajemnica sukcesu Memrise
Ucz się
Zapamiętuj słownictwo
Zanurz się
Zacznij rozumieć ludzi
Tajemnica sukcesu Memrise
Komunikuj się
Daj się zrozumieć innym
Tajemnica sukcesu Memrise
Ucz się
Zapamiętuj słownictwo
Zanurz się
Zacznij rozumieć ludzi
Tajemnica sukcesu Memrise
Komunikuj się
Daj się zrozumieć innym