Przegląd lekcji

Zanurz się w tej lekcji już teraz, a za 5 minut poczujesz się tak, jak po szybkim wypadzie do Wielkiej Brytanii.
słówka/zwroty do nauki: 129
a friend
przyjaciel; przyjaciółka; kolega; koleżanka
really?!
naprawdę?!
to understand
rozumieć
why?
dlaczego?
a civilization
cywilizacja
to say
powiedzieć
to hear
słyszeć
pretty
ładny; dosyć
over
ponad; nad
recent
niedawny; najnowszy
quite
dość; całkiem
male
mężczyzna
the orientation
orientacja
a job
praca; zawód
many
dużo; wielu
people
ludzie
to doubt
wątpić
young
młody
short
niski; krotki
a woman
kobieta
kind
uprzejmy; rodzaj
wrong
zły; nieprawidłowy
hope
nadzieja
public
publiczny; państwowy
a toilet
toaleta; sedes
actually
właściwie; naprawdę
to work
pracować
available
dostępny
a lift
winda
when
kiedy
literally
dosłownie
to dig
kopać
a day
dzień
a feeling
uczucie
a city
miasto
to surround
otaczać
to feel
czuć; czuć się
the ground
ziemia; grunt
to contribute
przyczynić się
anything
cokolwiek; nic
necessarily
koniecznie; niezbędnie
whereas
podczas gdy
a year
rok
a part
część
something
coś
to sound
brzmieć
different
inny; różny
a season
sezon
to connect
połączyć
just
tylko; właśnie
to get
dostawać; stać się
to find
znajdować
to mark
zaznaczyć
water
woda
a system
system
the air
powietrze
to lock
zamykać
after
po; później
lunch
lunch
to go
iść; jechać
to see
widzieć
a problem
problem
to turn on
włączać
a tap
kran
exactly
dokładnie
to know
wiedzieć; znać
to clean
sprzątać; czyścić
how much
ile; jak dużo
a pet
zwierzę domowe
tea
herbata
a process
proces
to suppose
przypuszczać
a flat
mieszkanie
a resource
zasób
nice
miły, ładny
to watch
oglądać
quick
szybki; prędki
otherwise
w przeciwnym razie; inaczej
to grow
rosnąć; rozwijać
to come
przychodzić
to check
sprawdzać
tonight
dzisiaj wieczorem; dzisiaj w nocy
tomorrow morning
jutro rano
a morning
rano
once
raz
a week
tydzień
winter
zima
to walk
spacerować
a mountain
góra
a supply
dostawa
because
bo
everything
wszystko
food
jedzenie
difficult
trudny
a delivery
dostawa
a farm
gospodarstwo
weather
pogoda
good
dobry
enough
dosyć; wystarczająco
to happen
zdarzyć się; stać się
a correlation
korelacja
to deliver
dostarczyć
main
główny
to wait
czekać
April
kwiecień
a way
droga; sposób
October
październik
slightly
nieco
a guest
gość
total
całkowity; totalny
a variety
różnorodność
to bring
przynosić; brać ze sobą
an island
wyspa
everyone
każdy; wszyscy
to attach
załączyć
a word
słowo
long
długi
at home
w domu
to think
myśleć
everybody
wszyscy
a second
sekunda
to step
nadepnąć
back
z powrotem; wstecz
a boat
łódź
I can't
nie mogę; nie potrafię
myself
mnie samego
global
globalny
a planet
planeta
the humanity
ludzkość

Szukaj interesujących Cię #treści

Naucz się mówić o tym, co naprawdę lubisz
Oglądaj filmy
Ponad 48 000 filmów z native speakerami
Ucz się słówek
Uczymy Cię słówek z filmów
Porozmawiaj z MemBotem
Ćwicz mówienie z naszym partnerem językowym ze sztuczną inteligencją
Tajemnica sukcesu Memrise
Ucz się
Zapamiętuj słownictwo
Zanurz się
Zacznij rozumieć ludzi
Tajemnica sukcesu Memrise
Komunikuj się
Daj się zrozumieć innym
Tajemnica sukcesu Memrise
Ucz się
Zapamiętuj słownictwo
Zanurz się
Zacznij rozumieć ludzi
Tajemnica sukcesu Memrise
Komunikuj się
Daj się zrozumieć innym