Level 4 Level 6
Level 5

Bài 5


28 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
请问
xin hỏi
图书馆
thư viện
ở, tại
哪儿
đâu
chính (là), thì, ngay
那儿
đằng kia, chỗ kia, nơi ấy
食堂
nhà ăn
留学生
lưu học sinh, sinh viên(học sinh) du học
宿舍
ký túc xá
办公室
văn phòng, phòng làm việc
tòa nhà, lầu
邮局
bưu điện
银行
ngân hàng
医院
bệnh viện
商店
cửa hàng, cửa hiệu
书店
hiệu sách
知道
biết
đi
天安门
Thiên An Môn
故宫
Cố Cung
颐和园
Di Hòa Viên
长城
(Vạn Lý) Trường Thành
请 问,图书馆 在 哪 儿?
xin hỏi, thư viện ở đâu ?
就 在 那 儿
Chính đằng kia
请 问, 邮局 在 哪 儿?
Xin hỏi, bưu điện ở đâu?
对不起, 我 不 知道
Xin lỗi, tôi không biết
你 去 哪 儿?
Bạn đi đâu?
我 去 天安门
Tôi đi Thiên An Môn