Level 23 Level 25
Level 24

461 - 480


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
商店
cửa hàng
沙发
ghế sofa
森林
rừng rậm, rừng sâu
散步
dạo bộ
ô, dù
số 3
mềm
入口
nhập khẩu
如果
nếu như
容易
dễ dàng
日记
nhật kí
ngày
仍然
vẫn
ném, quăng
认真
nghiêm túc, chăm chỉ
认为
cho là, cho rằng
认识
biết, quen biết
任务
nhiệm vụ
任何
bất kì
người