Level 22 Level 24
Level 23

441 - 460


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
生日
sinh nhật
生气
tức giận
生命
sinh mạng, tính mạng
生活
sinh hoạt, sống
生病
bệnh, bị ốm
甚至
thậm chí, đến nỗi, vô cùng
什么
gì, nào
身体
thân thể
申请
xin
sâu đậm
ai
社会
xã hội
ít, trẻ
稍微
hơi, một chút, sơ qua
上午
buổi sáng
上网
lên mạng
上班
lên lớp, làm việc
trên, trước
伤心
thương tâm, đau lòng
商量
thương lượng, bàn bạc