Ders özeti

Şimdi derse dal, 5 dakika içinde Büyük Britanya seyahati yapmış gibi hissedeceksin.
Öğrenilecek 132 kelime/ifade
a cable
kablo
to calculate
hesaplamak
to cancel
iptal etmek
cancer
kanser; yengeç
capable
yetenekli; muktedir
a capacity
kapasite
a capture
yakalama
the cast
oyuncu kadrosu
to catch
yakalamak; tutmak
a cell
hücre
a chain
bir zincir
a chair
sandalye; kürsü
a chairman
başkan; genel başkan
a challenge
zorlu görev; meydan okuma
characteristic
özellik
a chart
grafik
a chief
şef
a circumstance
bir durum; bir koşul
to cite
alıntı yapmak
a citizen
vatandaş
civil
kamu
classic
klasik
to close
kapamak
closely
yakından
to collapse
çökmek
a combination
kombinasyon
the comfort
rahatlık
to command
komuta etmek; yönetmek
a commission
komisyon; yetki
a commitment
taahhüt
a committee
komite
commonly
genellikle
complex
karmaşık
complicated
karmaşık
a component
bileşen
the concentration
konsantrasyon
a concept
kavram
a concern
alâka; ilgi; kaygı
concerned
endişeli; ilgili
the conduct
davranış
confidence
güven
a conflict
çatışma; ihtilaf
confusing
kafa karıştırıcı
conscious
bilinçli
conservative
muhafazakâr
a consideration
düşünce
consistent
tutarlı; istikrarlı
constant
sabit
constantly
sürekli
to construct
inşa etmek; oluşturmak
construction
inşaat
contemporary
çağdaş
a contest
yarışma
a contract
sözleşme
to contribute
katkıda bulunmak
a contribution
katkı
a convert
dönen
convinced
ikna olmuş
a core
çekirdek; merkez
corporate
kurumsal
a council
konsey
a county
ilçe
courage
cesaret
crash
çarpışma; kaza
the creation
yaratılış
a creature
yaratık
credit
kredi
a crew
mürettebat; tayfa
a crisis
kriz
the criterion
kriter
a critic
eleştirmen
critical
eleştirel; kritik
the criticism
eleştiri
to criticize
eleştirmek
a crop
ürün; mahsul; ekin
crucial
kritik; önemli
to cry
ağlamak
to cure
iyileştirmek
current
mevcut
a curve
eğri; çan; kıvrım
curved
kavisli
a date
buluşma; tarih; randevu
a debate
tartışma; müzakere
a debt
borç
decent
düzgün
to declare
ilan etmek
to decline
reddetmek; geri çevirmek
the decoration
dekorasyon
to decrease
azaltmak
deeply
derinden
a defeat
yenilgi; bozgun
the defence
savunma
to defend
savunmak
a delay
bir gecikme
deliberate
kasıtlı
deliberately
kasıtlı olarak
a delight
zevk
delighted
memnun
a delivery
teslimat
a demand
talep
to demonstrate
göstermek
to deny
inkar etmek
depressed
morâli bozuk; canı sıkkın
depressing
bunaltıcı; acıklı
the depth
derinlik
a dessert
tatlı
to deserve
hak etmek
to desire
arzu etmek
desperate
umutsuz; çaresiz
a detail
ayrıntı; detay
detailed
ayrıntılı
to detect
algılamak; tespit etmek
a dig
kazı
a disc
disk
a discipline
disiplin; alan
a discount
indirim
dishonest
dürüst olmayan
to dismiss
kovmak; reddetmek
a display
ekran; gösterim
to distribute
dağıtmak
the distribution
dağıtım
a district
ilçe
to divide
bölmek
the division
bölüm; birim
a document
belge
domestic
yerli; ev içi
to dominate
hükmetmek
downwards
aşağıya doğru
a dozen
düzine
a draft
taslak
the drag
sürükleme
dramatic
dramatik

Hoşuna gidecek #içerik için arama yap

Gerçekten ilgini çekecek şeyler hakkında konuşmayı öğren
Video izle
48.000+ yerli konuşmacı videosu
Kelime öğren
Kelimeleri videolardan öğreteceğiz
MemBot ile sohbet et
Yapay zeka dil ortağımızla konuşma alıştırması yap
Memrise’ın gizli sosu
Öğren
Kelime ezberle
Yoğunlaş
İnsanları anla
Memrise’ın gizli sosu
İletişim
Başkaları da seni anlasın
Memrise’ın gizli sosu
Öğren
Kelime ezberle
Yoğunlaş
İnsanları anla
Memrise’ın gizli sosu
İletişim
Başkaları da seni anlasın