Ders özeti

Şimdi derse dal, 5 dakika içinde Büyük Britanya seyahati yapmış gibi hissedeceksin.
Öğrenilecek 144 kelime/ifade
a school
okul
a gap
boşluk
between
arasında
poor
yoksul
under
altında
to learn
öğrenmek
an environment
çevre
access
erişim
technology
teknoloji
a year
yıl
twelve
on iki; 12
to worry
endişelenmek
behind ...
arkasında...; arkada
to struggle
mücadele etmek
to get
almak; olmak; anlamak
to hold
tutmak; taşımak
a laptop
dizüstü bilgisayar
a government
hükümet
to expect
beklemek; ummak
to maintain
sürdürmek
wise
akıllıca
necessarily
mutlaka; zorunlu
to produce
üretmek
news
haberler
to complain
şikâyet etmek
to do
yapmak
enough
yeter; yeterince
to put
koymak
a month
ay
lost
kayıp
the coal
kömür
the damage
hasar
next year
gelecek yıl
to be going ...
... gitmek; ... gidiyor olmak
to go
gitmek; çıkmak
everyone
herkes
different
farklı
a course
kurs
to start
başlamak
eleven
on bir; 11
only
sadece; tek
a half
yarı; yarım
to attend
katılmak
the academy
akademi
to say
söylemek; demek
a lesson
ders
a day
gün
to keep
devam etmek; saklamak; tutmak
online
çevrimiçi
a phone
telefon
a video
video
a fellow
bir arkadaş
to ensure
sağlamak
digital
dijital
to contact
iletişime geçmek
definitely
kesinlikle
to encourage
teşvik etmek
to score
puan almak; sayı yapmak
to cause
sebep olmak
more
biraz daha; daha
the utility
fayda
a thing
şey
to use
kullanmak
normally
normalde; genellikle
to spend
harcamak
to own
sahibi olmak
when
ne zaman; -dığında; -ken
to need
ihtiyacı olmak
to help
yardım etmek
a message
mesaj
to reply
cevaplamak
a company
şirket
a teacher
öğretmen
a tap
bir musluk
to find
bulmak
mostly
çoğunlukla
a background
arka plan
to study
ders çalışmak; (okul) okumak
an hour
saat
since
-den beri
closed
kapalı
forty
kırk; 40
secondary
ikincil; orta
to compare
karşılaştırmak
just
ibaret; adil; sadece
private
özel
to work
çalışmak; işe yaramak
ethical
etik
to continue
devam etmek
to teach
öğretmek; okutmak
a set
set
the minimum
minimum
a standard
standart
educational
eğitsel
a period
dönem; regl
a minister
bakan
to clean
temizlemek
sort of
sayılır; gibi
unusual
alışılmadık
disappointing
moral bozucu
to promise
söz vermek
children
çocuklar
a hand
el
to think
düşünmek
a reason
sebep
why?
neden?
to deliver
teslim etmek
because
çünkü
people
insanlar
to expose
maruz bırakmak; ifşa etmek
deep
derin; büyük
to divide
bölmek
the country
ülke
must
gerekli; zorunlu
summer
yaz
to offer
teklif etmek
left
sol
a chance
ihtimal; şans
to catch up
son haberleri almak; yetişmek
to believe
inanmak
to pay
ödemek
confident
kendine güvenen; özgüvenli
senior
üst düzey
full
dolu
a camera
fotoğraf makinesi
good
iyi
to sit
oturmak
to feel like
gibi hissetmek
properly
uygun şekilde
although
rağmen; her ne kadar
in the afternoon
öğleden sonra
now
şimdi
to flood
sel basmak; taşmak
a head
baş
primary
birincil; ana
the assembly
meclis
many
birçok (sayılabilir isimlerle)
elsewhere
başka yerde
to focus
odaklanmak
to vary
değişmek
an impact
darbe; etki
national
ulusal
to want
istemek
to change
değiştirmek

Hoşuna gidecek #içerik için arama yap

Gerçekten ilgini çekecek şeyler hakkında konuşmayı öğren
Video izle
48.000+ yerli konuşmacı videosu
Kelime öğren
Kelimeleri videolardan öğreteceğiz
MemBot ile sohbet et
Yapay zeka dil ortağımızla konuşma alıştırması yap
Memrise’ın gizli sosu
Öğren
Kelime ezberle
Yoğunlaş
İnsanları anla
Memrise’ın gizli sosu
İletişim
Başkaları da seni anlasın
Memrise’ın gizli sosu
Öğren
Kelime ezberle
Yoğunlaş
İnsanları anla
Memrise’ın gizli sosu
İletişim
Başkaları da seni anlasın