Ders özeti

Şimdi derse dal, 5 dakika içinde Büyük Britanya seyahati yapmış gibi hissedeceksin.
Öğrenilecek 94 kelime/ifade
a tablet
bir tablet
to talk
konuşmak; anlatmak
to target
hedeflemek
a task
görev
to taste
tatmak; tat almak; tadında olmak
teaching
öğretim
technology
teknoloji
a teenager
genç
a temperature
sıcaklık
a term
dönem; tabir
a text
metin; mesaj
themselves
kendileri
thick
kalın; yoğun
a thief
bir hırsız
thin
zayıf; ince
the thinking
düşünce
third
üçüncü; 3.
a thought
düşünce
to throw
fırlatmak; atmak
tidy
düzenli; tertipli
a tie
kravat
a tip
bahşiş; uç
a tool
araç; gereç
a top
üst kıyafet; tepe; zirve
to touch
dokunmak
a tour
bir tur
the tourism
turizm
towards
-e doğru
a towel
havlu
to tower
yükseklik; yükselmek
a toy
oyuncak
a track
yol; ray
a tradition
bir gelenek
traditional
geleneksel
to train
eğitmek
the trainer
antrenör
training
eğitim
transport
ulaşım
a traveler
gezgin; seyyah
trouble
sorun; belâ; dert
a truck
bir kamyon
twin
ikiz
typical
tipik
the underground
yeraltı
understanding
anlayış; mutabakat
unfortunately
maalesef
unhappy
mutlu olmayan
an uniform
bir üniforma
a unit
birim; blok; ünite
united
birleşik
unusual
alışılmadık
upstairs
üst kat; yukarı
a use
kullanım
I used to ...
... -ardım (geçmiş alışkanlık)
a user
bir kullanıcı
usual
alışılmış; olağan
a valley
bir vadi
a van
van
a variety
çeşitlilik
a vehicle
bir araç
a view
manzara
a virus
bir virüs
a voice
ses
to wait
beklemek
war
savaş
to wash
yıkamak
the washing
yıkama; yıkanma
to wave
el sallamak
weak
güçsüz; zayıf
a web
bir ağ
a wedding
düğün
weight
ağırlık; kilo
welcome!
hoşgeldiniz!
wet
ıslak; nemli
to wheel
el arabasıyla götürmek; sürmek
while
sırasında; iken
whole
tüm
whose
ki onun; kimin
wide
geniş
wild
vahşi
wind
rüzgar
a winner
bir kazanan, bir galip
to wish
dilemek
wood
ahşap; tahta; odun
wooden
ahşap
working
çalışma; çalışmak
worried
endişeli
to worry
endişelenmek
worse
daha kötü
worst
en kötü
wow
vay
yet
henüz
yours
seninki; sizinki; senin; sizin
zero
sıfır; 0

Hoşuna gidecek #içerik için arama yap

Gerçekten ilgini çekecek şeyler hakkında konuşmayı öğren
Video izle
48.000+ yerli konuşmacı videosu
Kelime öğren
Kelimeleri videolardan öğreteceğiz
MemBot ile sohbet et
Yapay zeka dil ortağımızla konuşma alıştırması yap
Memrise’ın gizli sosu
Öğren
Kelime ezberle
Yoğunlaş
İnsanları anla
Memrise’ın gizli sosu
İletişim
Başkaları da seni anlasın
Memrise’ın gizli sosu
Öğren
Kelime ezberle
Yoğunlaş
İnsanları anla
Memrise’ın gizli sosu
İletişim
Başkaları da seni anlasın