Ders özeti

Şimdi derse dal, 5 dakika içinde Büyük Britanya seyahati yapmış gibi hissedeceksin.
Öğrenilecek 103 kelime/ifade
the pace
hız; adım; tempo
a package
bir paket
a panel
bir panel
a parliament
meclis
a participant
katılımcı
partly
kısmen
a passage
bir geçit
a patient
hasta
a pension
emeklilik; emekli maaşı
permanent
kalıcı
a permit
izin
the perspective
perspektif; bakış açısı
a phase
aşama; dönem
a phenomenon
fenomen
the philosophy
felsefe
to pick
seçmek; almak
a picture
resim
a pile
bir yığın
to pitch
atmak; sunum yapmak
a plain
düzlük; sade; yalın
a plot
bir komplo; bir arsa
plus
artı
pointed
sivri; sivri uçlu
the popularity
popülarite; bilinirlik
a pose
bir poz
a position
pozisyon; konum
positive
olumlu; pozitif
to possess
sahip olmak
potential
potansiyel
power
güç; yetki
to praise
övmek
pregnant
hamile
the preparation
hazırlık
a presence
varlık; mevcudiyet
to preserve
korumak
a price
fiyat
prime
asal
a principle
bir ilke
print
baskı
a priority
öncelik
the privacy
gizlilik; mahremiyet
a procedure
prosedür
a process
süreç
to produce
üretmek
professional
profesyonel
progress
ilerleme; gelişim
a project
proje
the proof
kanıt
a proposal
bir teklif
to propose
teklif etmek
a prospect
bir olasılık
protection
koruma; korunma
a psychologist
psikolog
the psychology
psikoloji
a publication
bir yayın
a pupil
bir öğrenci
a purchase
satın alma
pure
saf; temiz
to pursue
takip etmek
a range
ürün yelpazesi; silsile; sınır
a rank
bir rütbe
rapid
hızlı; seri
rapidly
hızlıca; seri şekilde
a rate
oran; faiz
raw
çiğ; işlem görmemiş
to reach
ulaşmak
realistic
gerçekçi
reasonable
makul; mantıklı
to recall
hatırlamak; anımsamak; geri istemek
to recover
iyileşmek
a reduction
azalma
to regard
saygı göstermek; dikkate almak
regional
bölgesel
to register
kaydolmak
to regret
pişman olmak; pişmanlık duymak
a regulation
bir düzenleme
relatively
nispeten
relevant
ilgili; alakalı
a relief
bir rahatlama
to rely
güvenmek; bel bağlamak
a remark
yorum
a representative
bir temsilci
the reputation
ün; itibar
a requirement
bir gereklilik
a rescue
kurtarma
to reserve
rezerve etmek; saklamak
a resident
sakin; mukim
to resist
direnmek; karşı koymak
to resolve
çözmek
to resort
başvurmak; sık sık uğramak
to retain
sürdürmek; ücretle tutmak
to reveal
ortaya çıkarmak
a revolution
devrim
to reward
ödüllendirmek
a rhythm
ritim
to rid
kurtulmak; başından atmak
a root
kök; köken
round
yuvarlak; tur
a routine
rutin
a rub
sürtme; ovalama
a rubber
bir lastik
rural
kırsal; taşra
to rush
acele etmek

Hoşuna gidecek #içerik için arama yap

Gerçekten ilgini çekecek şeyler hakkında konuşmayı öğren
Video izle
48.000+ yerli konuşmacı videosu
Kelime öğren
Kelimeleri videolardan öğreteceğiz
MemBot ile sohbet et
Yapay zeka dil ortağımızla konuşma alıştırması yap
Memrise’ın gizli sosu
Öğren
Kelime ezberle
Yoğunlaş
İnsanları anla
Memrise’ın gizli sosu
İletişim
Başkaları da seni anlasın
Memrise’ın gizli sosu
Öğren
Kelime ezberle
Yoğunlaş
İnsanları anla
Memrise’ın gizli sosu
İletişim
Başkaları da seni anlasın