Ders özeti

Şimdi derse dal, 5 dakika içinde Büyük Britanya seyahati yapmış gibi hissedeceksin.
Öğrenilecek 112 kelime/ifade
to form
şekil vermek; oluşturmak
right now
şu anda
the country
ülke
a world
dünya
illegal
yasadışı
to stand
ayakta durmak; dayanmak
to become
olmak; dönüşmek
a way
yol; bakım; yöntem
to do
yapmak
over
üzerinden
a year
yıl
many
birçok (sayılabilir isimlerle)
people
insanlar
a reason
sebep
why?
neden?
likely
mümkün; ihtimal dahilinde
important
önemli
power
güç; yetki
central
merkezi
successful
başarılı
to grow
büyümek; yetişmek
because
çünkü
a thing
şey
inside
içeri
a mind
akıl
able
yapabilmek
to feel
hissetmek; dokunmak
to think
düşünmek
to create
yaratmak; oluşturmak
a task
görev
to provide
sağlamak
safe
güvenli
to relax
dinlenmek
enough
yeter; yeterince
to make sense
anlam ifade etmek; anlamı olmak
sense
anlam
trouble
sorun; belâ; dert
honest
dürüst
whatever
her neyse
to happen
olmak; meydana gelmek
never
hiç; asla; hiçbir zaman
to leave
ayrılmak; bırakmak
anything
hiçbir şey (olumsuz ve soru)
other
diğer; diğeri
to tell
anlatmak; söylemek
to sound
ses çıkarmak
enormous
devasa
a problem
sorun
entirely
tamamen
unable
yapamayan
when
ne zaman; -dığında; -ken
sufficiently
yeterli miktarda
a feeling
duygu
possible
mümkün
a defence
savunma
hope
umut
to talk
konuşmak; anlatmak
simple
basit
to keep
devam etmek; saklamak; tutmak
clear
açık (hava)
same
aynı
time
zaman; saat
a lift
bir asansör
to allow
izin vermek
also
de; da (hem de)
afraid
korkmuş
brave
cesur
to go
gitmek; çıkmak
yet
henüz
to know
bilmek; tanımak
a scientist
bilim insanı
quiet
sessiz
a room
oda
music
müzik
usually
genellikle
kind
nazik; tür
curious
meraklı
a chance
ihtimal; şans
to avoid
kaçınmak
to need
ihtiyacı olmak
attention
dikkat
powerful
güçlü
to reflect
yansıtmak
a period
dönem; regl
a figure
rakam; şekil
past
geçmiş; bitmiş; geçe
ever
hiç (sorularda)
material
malzeme; madde
to write
yazmak
to speak
konuşmak; (dil) bilmek
a phone
telefon
a surface
görünüş
rare
nadir
major
büyük; önemli
only
sadece; tek
certain
kesin
to hold
tutmak; taşımak
a promise
söz
a day
gün
to work
çalışmak; işe yaramak
always
her zaman; hep
a school
okul
life
hayat; yaşam
online
çevrimiçi
around
etrafında; yaklaşık; civarı
to train
eğitmek
a source
kaynak
difficult
zor
a moment
dakika
to find
bulmak
to find out
öğrenmek; ortaya çıkarmak
more
biraz daha; daha

Hoşuna gidecek #içerik için arama yap

Gerçekten ilgini çekecek şeyler hakkında konuşmayı öğren
Video izle
48.000+ yerli konuşmacı videosu
Kelime öğren
Kelimeleri videolardan öğreteceğiz
MemBot ile sohbet et
Yapay zeka dil ortağımızla konuşma alıştırması yap
Memrise’ın gizli sosu
Öğren
Kelime ezberle
Yoğunlaş
İnsanları anla
Memrise’ın gizli sosu
İletişim
Başkaları da seni anlasın
Memrise’ın gizli sosu
Öğren
Kelime ezberle
Yoğunlaş
İnsanları anla
Memrise’ın gizli sosu
İletişim
Başkaları da seni anlasın