Ders özeti

Şimdi derse dal, 5 dakika içinde Büyük Britanya seyahati yapmış gibi hissedeceksin.
Öğrenilecek 109 kelime/ifade
to reach
ulaşmak
past
geçmiş; bitmiş; geçe
when
ne zaman; -dığında; -ken
really?!
gerçekten mi?!
to set
kurmak; hazırlamak
because
çünkü
to know
bilmek; tanımak
to feel
hissetmek; dokunmak
low
alçak
someone
birisi; biri
to help
yardım etmek
enough
yeter; yeterince
people
insanlar
social
sosyal
social media
sosyal medya
media
medya; araç
to try
denemek
to get
almak; olmak; anlamak
more
biraz daha; daha
to follow
takip etmek
I don't think so
öyle düşünmüyorum
to think
düşünmek
to understand
anlamak; kavramak
somebody
birisi; biri
health
sağlık
wrong
yanlış, hatalı
many
birçok (sayılabilir isimlerle)
a level
seviye; düzey
a message
mesaj
other
diğer; diğeri
a right
hak
to put
koymak
death
ölüm
kind
nazik; tür
to stand
ayakta durmak; dayanmak
together
birlikte
to show
göstermek
myself
kendim
industry
endüstri; sanayi
a mistake
hata
even
hatta; eşit
to allow
izin vermek
to fix
tamir etmek
to lose
zarar etmek; kaybetmek
a contract
sözleşme
everyone
herkes
to turn
dönmek
against
karşı
amazing
şaşırtıcı; inanılmaz
children
çocuklar
human
insan
to learn
öğrenmek
a fact
gerçek
whole
tüm
positive
olumlu; pozitif
to come
gelmek
hope
umut
to take
getirmek; almak; kabul etmek
responsibility
sorumluluk
to go
gitmek; çıkmak
to go out
dışarı çıkmak
the press
basın; baskı
now
şimdi
to work
çalışmak; işe yaramak
in front of ...
önünde...
a camera
fotoğraf makinesi
online
çevrimiçi
a photo
fotoğraf
to shoot
vurmak (silahla)
something
bir şey (olumlu)
also
de; da (hem de)
push
itmek; zorlamak
to control
kontrol etmek
to need
ihtiyacı olmak
just
ibaret; adil; sadece
to assume
sanmak
a story
hikâye
close
yakın
to say
söylemek; demek
a club
gece kulübü
sauce
sos
I don't know
bilmiyorum; tanımıyorum
ridiculous
saçma
fat
şişman
to realise
farketmek
a person
insan; kişi
to talk
konuşmak; anlatmak
to talk about ...
... hakkında konuşmak; ... -den konuşmak
actually
aslında
under
altında
difficult
zor
a circumstance
bir durum; bir koşul
to thank
teşekkür etmek
thank you
teşekkürler; teşekkür ederim
time
zaman; saat
to carry
taşımak
to claim
iddia etmek; talep etmek
of course
elbette; tabii ki
a look
bakış; görünüş
a feeling
duygu
to promise
söz vermek
to listen
dinlemek
confidence
güven
without
-siz; -sız; olmadan
to call
yardım istemek; çağırmak
free
özgür; bedava; müsait
one hundred
yüz; 100
sixteen
on altı; 16
twenty
yirmi; 20

Hoşuna gidecek #içerik için arama yap

Gerçekten ilgini çekecek şeyler hakkında konuşmayı öğren
Video izle
48.000+ yerli konuşmacı videosu
Kelime öğren
Kelimeleri videolardan öğreteceğiz
MemBot ile sohbet et
Yapay zeka dil ortağımızla konuşma alıştırması yap
Memrise’ın gizli sosu
Öğren
Kelime ezberle
Yoğunlaş
İnsanları anla
Memrise’ın gizli sosu
İletişim
Başkaları da seni anlasın
Memrise’ın gizli sosu
Öğren
Kelime ezberle
Yoğunlaş
İnsanları anla
Memrise’ın gizli sosu
İletişim
Başkaları da seni anlasın