Ders özeti

Şimdi derse dal, 5 dakika içinde Büyük Britanya seyahati yapmış gibi hissedeceksin.
Öğrenilecek 82 kelime/ifade
exactly
tam olarak
to sleep
uyumak
why?
neden?
a year
yıl
a study
çalışma; inceleme
a group
grup
healthy
sağlıklı
an adult
yetişkin
full
dolu
a night
gece
next
gelecek; sonraki; ileri
a day
gün
inside
içeri
to look
bakmak; görünmek
to focus
odaklanmak
a structure
yapı
particular
belli; özel
a region
bölge; yöre
strong
güçlü
negative
olumsuz; negatif
now
şimdi
when
ne zaman; -dığında; -ken
people
insanlar
nice
hoş; güzel
a degree
derece; diploma; düzey
yet
henüz
deep
derin; büyük
a fact
gerçek
almost
hemen hemen; neredeyse
more
biraz daha; daha
under
altında
a condition
şart; durum; hastalık
to discover
keşfetmek; bulmak
to sit
oturmak
directly
doğrudan
an eye
göz
to think
düşünmek
a CEO
yönetim kurulu başkanı
good
iyi
high
yüksek
a high
yüksek bir
a level
seviye; düzey
top
ilk
a top
üst kıyafet; tepe; zirve
to control
kontrol etmek
a decision
karar
a part
kısım; bölüm
communication
iletişim
between
arasında
essentially
esasen; aslında
to respond
yanıtlamak
without
-siz; -sız; olmadan
to become
olmak; dönüşmek
a little
biraz
to seem
gibi görünmek
a reason
sebep
a term
dönem; tabir
bad
kötü
to happen
olmak; meydana gelmek
to take
getirmek; almak; kabul etmek
away
uzak
to turn
dönmek
something
bir şey (olumlu)
to get
almak; olmak; anlamak
back
arka; geri
particularly
özellikle
actually
aslında
to form
şekil vermek; oluşturmak
first
birinci; 1.
because
çünkü
at night
gece; geceleri
difficult
zor
experience
tecrübe
to act
hareket etmek; oynamak
sharp
keskin; gözüaçık
perhaps
belki
time
zaman; saat
to provide
sağlamak
to come
gelmek
to come back
geri gelmek
able
yapabilmek
a memory
anı; hatıra

Hoşuna gidecek #içerik için arama yap

Gerçekten ilgini çekecek şeyler hakkında konuşmayı öğren
Video izle
48.000+ yerli konuşmacı videosu
Kelime öğren
Kelimeleri videolardan öğreteceğiz
MemBot ile sohbet et
Yapay zeka dil ortağımızla konuşma alıştırması yap
Memrise’ın gizli sosu
Öğren
Kelime ezberle
Yoğunlaş
İnsanları anla
Memrise’ın gizli sosu
İletişim
Başkaları da seni anlasın
Memrise’ın gizli sosu
Öğren
Kelime ezberle
Yoğunlaş
İnsanları anla
Memrise’ın gizli sosu
İletişim
Başkaları da seni anlasın