Översikt över lektionen

Hoppa in i lektionen nu! Den tar fem minuter och när du kommer ut igen så kommer det kännas som om du varit i Spanien.
79 ord/fraser att lära sig
saber
att veta
¿qué significa?
vad betyder det?
la palabra
ordet
generalmente
generellt
el colegio
skolan
desde
sedan (som i sedan dess)
el año
året
sufrir
att lida
Italia
Italien
porque
därför att
terminar
att göra klar; att avsluta
entre
mellan
la verdad
sanningen
¿verdad?
eller hur?
el instituto
institutet; gymnasiet
la educación
utbildningen
llamarse
att kalla (sig själv)
entonces
då (lösning)
último
sist; slutgiltig
sexto
sjätte
así
så här; så där
¿por qué?
varför?
cosas
grejor; saker
un poco
lite
el tiempo
tiden; vädret
me gusta
jag tycker om (en sak)
gustar
tycka om
comparar
att jämföra
la anterior
den tidigare
nuevo
ny
español
spanska
por ejemplo
till exempel
el ejemplo
exemplet
la asignatura
skolämnet
matar
att döda
social
social
inglés
engelska
la lengua
tungan
físico
fysisk
también
också; med
la hora
timmen
una semana
en vecka
la clase
klassen
hablar
att prata; att berätta
un montón
mycket
el profe; la profe
läraren; lärarinnan
contar
att berätta; att räkna
el problema
problemet
preocupado
oroad
preocuparse
att oroa sig
diferente
annorlunda
empezar
att börja; att starta
la mañana
morgonen
el término
villkoret
la tarde
eftermiddagen; kvällen (tidigt)
el lunes
måndag
el viernes
fredag
el sábado
lördag
a veces
ibland
una vez
en gång
medio
halv
tener
att ha
normalmente
i vanliga fall
salir
att gå ut; att umgås
el patio
gården (inte bondgård)
jugar
att spela (sport)
la cafetería
caféet
el descanso
rasten; vilan
muy
mycket; väldigt
largo
lång
comer
att äta
hacer
att göra
charlar
prata
al final
till sist
el final
slutet
los alumnos
eleverna
más tarde
senare
vuestro
er (informellt)
el área
området

Sök efter #innehåll du tycker om

Lär dig att prata om det du är intresserad av
Titta på videor
48 000+ videor med modersmålstalare
Lär dig orden
Vi lär dig orden från videorna
Chatta med MemBoten
Öva på att tala med vår AI-språkpartner
Memrise hemliga recept
Lär dig
Bygg upp ett ordförråd
Fördjupa dig
Förstå vad folk säger
Memrise hemliga recept
Kommunicera
Gör dig förstådd
Memrise hemliga recept
Lär dig
Bygg upp ett ordförråd
Fördjupa dig
Förstå vad folk säger
Memrise hemliga recept
Kommunicera
Gör dig förstådd