Översikt över lektionen

Hoppa in i lektionen nu! Den tar fem minuter och när du kommer ut igen så kommer det kännas som om du varit i Italien.
85 ord/fraser att lära sig
la malattia
sjukdomen
il gruppo
gruppen
presentare
att presentera
la struttura
strukturen
rendere
återgälda; göra
resistente
resistent
almeno
åtminstone
una parte
en del
attaccare
att anfalla
più
mer; mest
difficile
svårt
da
sedan dess; från; vid
superare
att klara (en tenta)
infatti
faktiskt; nämligen
lo stomaco
magsäcken
arrivare
att anlända
presentarsi
att presentera sig; att dyka upp
il sistema
systemet
il corpo
kroppen
la pulizia
städningen
analizzare
att analysera
contenere
att innehålla
escludere
att exkludera
pericoloso
farlig
il controllo
kontrollen
la sicurezza
säkerheten
maggiore
större
la persona
personen
anche
också; med
se
om
il cavo
kabeln
senza
utan
il problema
problemet
soffrire
att lida
invece
istället
riconoscere
att känna igen
il comando
kommandot
attivo
aktiv
nonostante
trots
eliminare
eliminera
continuare
att fortsätta
il cibo
maten
grave
allvarlig
finire
att avsluta; att sluta
distruggere
förstöra
portare
att ta med; att bära
il dolore
smärtan
mancare
att sakna
il sintomo
symtom
il danno
skadan
quasi
nästan
sempre
alltid
il re
kungen
spegnere
att stänga av
recuperare
återhämta sig
normale
normal
la funzione
funktionen
sviluppare
att utveckla
solo
ensam
tuttavia
ändå; trots det
ammalato
sjuk
quindi
därför; alltså
il fattore
faktorn
ambientale
miljömässig
il ruolo
rollen
tipico
typiskt
molto
mycket; verkligen
comune
vanlig
sano
nyttig
il caso
fallet; ödet
dove
var
migliorare
att förbättra
convincere
övertyga
essere
att vara
decidere
att besluta
il modo
sättet
rinunciare
avstå; avsäga sig
importante
viktigt
spesso
ofta
il motivo
anledningen
capire
att förstå
il bisogno
behovet
rivolgersi
att adressera; att vända sig till
medico
medicinsk
il video
videon

Sök efter #innehåll du tycker om

Lär dig att prata om det du är intresserad av
Titta på videor
48 000+ videor med modersmålstalare
Lär dig orden
Vi lär dig orden från videorna
Chatta med MemBoten
Öva på att tala med vår AI-språkpartner
Memrise hemliga recept
Lär dig
Bygg upp ett ordförråd
Fördjupa dig
Förstå vad folk säger
Memrise hemliga recept
Kommunicera
Gör dig förstådd
Memrise hemliga recept
Lär dig
Bygg upp ett ordförråd
Fördjupa dig
Förstå vad folk säger
Memrise hemliga recept
Kommunicera
Gör dig förstådd