Översikt över lektionen

Hoppa in i lektionen nu! Den tar fem minuter och när du kommer ut igen så kommer det kännas som om du varit i Italien.
116 ord/fraser att lära sig
medico
medicinsk
se
om
permesso
tillåtelse; ursäkta
il soggiorno
vardagsrummet
in Italia
i Italien
puoi
du kan; du skulle kunna; du får
avere
att ha
la famiglia
familjen
significativo
betydande
il problema
problemet
la salute
hälsan
rivolgersi
att adressera; att vända sig till
la cura
botemedlet; behandlingen
infatti
faktiskt; nämligen
già
redan; än
il servizio
servicen
nazionale
nationell
pagare
att betala
devi
du måste
fare
att göra
l'ufficio
kontoret
locale
lokal
la città
staden
chiedere
att fråga
la base
basen
scegliere
att välja
tra
mellan
disponibile
ledig; tillgänglig
una volta
en gång
andare
att gå
da
sedan dess; från; vid
l'orario
tidtabell
la visita
besöket
anche
också; med
senza
utan
prendere
att ta
l'appuntamento
dejten (romantisk)
importante
viktigt
il comando
kommandot
bene
bra
la qualità
kvaliteten
aiutare
att hjälpa
quando
när
sentire
att känna; att höra
il bisogno
behovet
indicare
att peka på
la medicina
medicinen
perdere
att missa; att förlora
servire
att servera; att tjäna
iniziare
att börja
lo sport
idrotten
richiedere
att kräva; att ansöka
a scuola
i skolan
al momento
just nu
dopo
efter; senare
la malattia
sjukdomen
più
mer; mest
il caso
fallet; ödet
l'attenzione
uppmärksamheten
però
men
essere
att vara
il grado
graden; nivån
risolvere
att fundera ut; att lösa
stesso
samma
mandare
att skicka
altro
annat
il tuono
åskan
il fatto
faktumet
la vista
utsikten
oppure
eller
la telefonata
telefonsamtalet
il numero
numret
trovare
att hitta
il dovere
plikten
molto
mycket; verkligen
speciale
speciell
gratuito
gratis
comunque
förresten; hur som helst
la denuncia
anmälan
il reddito
inkomsten
quindi
därför; alltså
ricevere
att ta emot
succedere
att hända
urgente
brådskande
chiamare
att ringa; att kalla
spesso
ofta
il costo
kostnaden
maggiore
större
il bambino; la bambina
barnet
invece
istället
posso
jag kan; jag skulle kunna; jag får
la nascita
födelsen
devo
jag måste
la data
datumet
la fine
slutet
affidabile
pålitlig
l'aiuto
hjälpen
passare
passera
seguire
att följa
esattamente
exakt
procedere
fortskrida
scrivere
att skriva
la carne
köttet
c'è
det finns (singular)
il giorno
dagen
la festa
festen; helgdagen
tardi
sent
la guardia
vakten
di continuo
ständigt
continuare
att fortsätta
suonare
att spela (ett instrument); att låta
informare
informera
il suono
ljudet
il telefono
telefonen
tieni
varsågod
insieme
tillsammans

Sök efter #innehåll du tycker om

Lär dig att prata om det du är intresserad av
Titta på videor
48 000+ videor med modersmålstalare
Lär dig orden
Vi lär dig orden från videorna
Chatta med MemBoten
Öva på att tala med vår AI-språkpartner
Memrise hemliga recept
Lär dig
Bygg upp ett ordförråd
Fördjupa dig
Förstå vad folk säger
Memrise hemliga recept
Kommunicera
Gör dig förstådd
Memrise hemliga recept
Lär dig
Bygg upp ett ordförråd
Fördjupa dig
Förstå vad folk säger
Memrise hemliga recept
Kommunicera
Gör dig förstådd