Översikt över lektionen

Hoppa in i lektionen nu! Den tar fem minuter och när du kommer ut igen så kommer det kännas som om du varit i Frankrike.
86 ord/fraser att lära sig
un schéma
ett schema
favoriser
gynna; främja
l'apprentissage
inlärning
la chose
saken
par exemple
till exempel
les amoureux
älskande
c'est-à-dire
det vill säga
essentiellement
i huvudsak
l'explication
förklaringen
un lien
en länk
logique
logisk
l'existence
existensen
entre
mellan
un fil
en tråd
acquérir
förvärva
la connaissance
kunskapen
petit
liten; kort (om människor)
l'objectif
syftet
comprendre
att förstå
globalement
globalt; övergripande
un raisonnement
ett resonemang
exister
att existera
le type
killen; typen
principalement
i första hand; det viktigaste
former
att forma
il faut
det är nödvändigt; man måste
donc
så (när man ger en anledning)
avoir
att ha
une signification
en betydelse
utiliser
att använda
le mot
ordet
mêler
blanda; blanda sig
seulement
bara
aussi
också
le dessin
teckningen
dernier
sista
particulièrement
särskilt
efficace
effektiv
solliciter
ansöka; begära
fortement
kraftigt
la compréhension
förståelsen
l'attention
uppmärksamheten
un aspect
en aspekt
simplement
helt enkelt
la partie
delen
procéder
genomföra; fortsätta
le travail
jobbet
moins
mindre; minus
compliquer
försvåra
saisir
gripa; skriva in
immédiatement
genast; omedelbart
facilement
lätt
le sens
sinnet; vettet
un autre
en annan; en till
la figure
formen
éviter
att undvika
une erreur
ett fel
un emploi
ett jobb
un terme
en term
le succès
framgången
la vie
livet
gagner
att vinna; att öka
beaucoup de
mycket av; massor
l'argent
pengarna; silvret
encore
igen; fortfarande
professionnel
professionell
l'image
bilden
souhaiter
att önska
donner
att ge
permettre
tillåta
assurer
säkerställa; försäkra
tous
alla
même
samma; likvärdig
la façon
vägen
stimuler
stimulera
un canal
en kanal
augmenter
att höja; att öka; att skruva upp (ljudet)
avec
med
une association
en förening
une couleur
en färg
ainsi
således; på det sättet
une synthèse
en syntes
retenir
hålla kvar; komma ihåg; behålla
parfois
ibland
long
lång
le discours
talet; diskursen

Sök efter #innehåll du tycker om

Lär dig att prata om det du är intresserad av
Titta på videor
48 000+ videor med modersmålstalare
Lär dig orden
Vi lär dig orden från videorna
Chatta med MemBoten
Öva på att tala med vår AI-språkpartner
Memrise hemliga recept
Lär dig
Bygg upp ett ordförråd
Fördjupa dig
Förstå vad folk säger
Memrise hemliga recept
Kommunicera
Gör dig förstådd
Memrise hemliga recept
Lär dig
Bygg upp ett ordförråd
Fördjupa dig
Förstå vad folk säger
Memrise hemliga recept
Kommunicera
Gör dig förstådd