Översikt över lektionen

Hoppa in i lektionen nu! Den tar fem minuter och när du kommer ut igen så kommer det kännas som om du varit i Frankrike.
96 ord/fraser att lära sig
à l'école
i skolan
le cerveau
hjärnan
une œuvre
ett verk
selon
enligt; beroende på
l'activité
aktiviteten
certain
säker; förvissad
la partie
delen
les autres
de andra
une atmosphère
en atmosfär
diviser
dela
la région
regionen
dont
vems
cacher
gömma
découper
skära; dela upp
même
samma; likvärdig
la zone
området
l'air
luften
le compte
kontot
loin
långt
tous
alla
la différence
skillnaden
joli; jolie
snygg; snyggt
dire
att säga; att berätta
regrouper
gruppera
ensemble
tillsammans
préciser
precisera; ange
par exemple
till exempel
une audition
en audition
danser
att dansa
le jeu
spelet
le goût
smaken
le bonbon
godiset
parier
satsa
la joie
glädjen
passer
passera; korsa
enfin !
äntligen!
la lettre
brevet
le mot
ordet
le tableau
målningen
exactement
exakt
c'est vrai
det är sant
le travail
jobbet
l'équipe
laget
nécessiter
behöva; kräva
une collaboration
ett samarbete
lire
att läsa
le désert
öknen
la gauche
vänster
reconnaître
att känna igen
former
att forma
appeler
att ringa
une boîte
en låda
le stock
lagret
la connaissance
kunskapen
encore
igen; fortfarande
une combinaison
en kombination
seul
ensam
impliquer
att innefatta; att antyda; att involvera
la lecture
läsningen
savoir
att veta
l'ordre
ordern
le chat
katten
associer
associera; koppla
le groupe
gruppen
le son
ljudet
important
viktig
construire
att bygga
la force
styrkan
déjà ?
redan?
enregistrer
spara
ici
här
un peu
lite
un continent
en kontinent
la tête
huvudet
dernier
sista
l'étape
steget (i en process)
il faut
det är nödvändigt; man måste
donner
att ge
le sens
sinnet; vettet
envoyer
att skicka
donc
så (när man ger en anledning)
un autre
en annan; en till
contenir
att innehålla
un dictionnaire
en ordbok
voilà
här är det; se där
finir
att avsluta
attacher
fästa; knyta
sans
utan
vraiment
verkligen
les informations
nyheterna; informationen
le nom
namnet
une odeur
en lukt
c'est comme ça
det är som det är
rentrer
återvända; gå in
la mémoire
minnet
longtemps
länge; lång tid

Sök efter #innehåll du tycker om

Lär dig att prata om det du är intresserad av
Titta på videor
48 000+ videor med modersmålstalare
Lär dig orden
Vi lär dig orden från videorna
Chatta med MemBoten
Öva på att tala med vår AI-språkpartner
Memrise hemliga recept
Lär dig
Bygg upp ett ordförråd
Fördjupa dig
Förstå vad folk säger
Memrise hemliga recept
Kommunicera
Gör dig förstådd
Memrise hemliga recept
Lär dig
Bygg upp ett ordförråd
Fördjupa dig
Förstå vad folk säger
Memrise hemliga recept
Kommunicera
Gör dig förstådd