Översikt över lektionen

Hoppa in i lektionen nu! Den tar fem minuter och när du kommer ut igen så kommer det kännas som om du varit i Frankrike.
135 ord/fraser att lära sig
vouloir
att vilja; att tänka (att ha för avsikt att göra något)
vivre
att leva
un peu
lite
parce que
därför att
trouver
att hitta
la ville
staden
trop
alltför; för mycket; för många
vite
fort
prendre
att ta
justement
precis; just
le temps
tiden; vädret
pour moi
till mig
le début
början
Il neige
det snöar
toujours
alltid; fortfarande
la température
temperaturen
négatif
negativ
un degré
en grad
dehors
utomhus; utanför
intérieur
inuti; inomhus
loger
hysa; inkvartera
geler
frysa
encore
igen; fortfarande
en fait
faktum är
froid
kall
constamment
ständigt
le passé
det förflutna
dépasser
att gå över; att korsa
donc
så (när man ger en anledning)
la journée
dagen
le sac de couchage
sovsäcken
seul
ensam
l'endroit
platsen
moins
mindre; minus
chaud
varm
commencer
att börja; att starta
le toit
yttertaket
vieillir
åldras
isoler
isolera
rien
ingenting
du tout
alls
même
samma; likvärdig
garder
att behålla; att hålla
penser
att tänka
mettre
att ta på (sig); att sätta (i rörelse)
noir
svart
une marque
ett varumärke
ensuite
sedan; därefter
rentrer
återvända; gå in
la pâte
degen
principalement
i första hand; det viktigaste
après
efter
aussi
också
le repos
vilan
couper
att skära; att klippa
la main
handen
l'électricité
elektricitet
falloir
behöva; vara nödvändigt
mon père
min far
naturellement
naturligtvis
possible
möjlig
par exemple
till exempel
le sable
sanden
creuser
gräva; fördjupa
mélanger
blanda
avec
med
essayer
att prova
avoir
att ha
le match
matchen
vraiment
verkligen
le reste
resten
la chose
saken
complémentaire
kompletterande
avant
före
rajouter
att addera; att lägga till
depuis
sedan; för
meilleur
bättre; bäst
un volet
en fönsterlucka
la tête
huvudet
demi
halv
tous
alla
sous
under
un chapeau
en hatt
le goût
smaken
l'alimentation
näring
la nourriture
maten
la fin
slutet
manger
att äta
cultiver
odla
l'arrivée
ankomsten
planter
plantera; kruka
sauvage
vilde
la connaissance
kunskapen
la montagne
berget
pousser
att knuffa
les légumes
grönsakerna
frais
färsk
donner
att ge
une poule
en höna
l'œuf
ägget
fier
stolt
je peux
jag kan
le système
systemet
la marche
trappstegen
la paire
paret
redire
upprepa
c'est n'importe quoi
det är nonsens
un pote; une pote
en kompis; en tjejkompis
cacher
gömma
utiliser
att använda
le métal
metallen
considérer
överväga; betrakta
tellement
på så sätt; sådan
faible
svag
durer
att räcka; att pågå
pendant
för; medan
longtemps
länge; lång tid
l'impact
inverkan
la ressource
resursen
limiter
begränsa
l'énergie
energin
aller
att gå; att åka
chercher
att söka; att leta efter
l'eau
vattnet
il faut
det är nödvändigt; man måste
nager
att simma
la minute
minuten
la source
källan
devenir
att få; att bli
l'économie
ekonomin
amusant
rolig
un litre
en liter
une vitre
en ruta
la douche
duschen
à peine
knappt; knappast

Sök efter #innehåll du tycker om

Lär dig att prata om det du är intresserad av
Titta på videor
48 000+ videor med modersmålstalare
Lär dig orden
Vi lär dig orden från videorna
Chatta med MemBoten
Öva på att tala med vår AI-språkpartner
Memrise hemliga recept
Lär dig
Bygg upp ett ordförråd
Fördjupa dig
Förstå vad folk säger
Memrise hemliga recept
Kommunicera
Gör dig förstådd
Memrise hemliga recept
Lär dig
Bygg upp ett ordförråd
Fördjupa dig
Förstå vad folk säger
Memrise hemliga recept
Kommunicera
Gör dig förstådd