Översikt över lektionen

Hoppa in i lektionen nu! Den tar fem minuter och när du kommer ut igen så kommer det kännas som om du varit i Frankrike.
97 ord/fraser att lära sig
vraiment
verkligen
vivre
att leva
intérieur
inuti; inomhus
avec
med
moins
mindre; minus
la chose
saken
possible
möjlig
en fait
faktum är
simplement
helt enkelt
l'arrivée
ankomsten
surtout ...
framför allt...
premier
första; 1:a
la lecture
läsningen
le développement
utvecklingen
citer
citera
le livre
boken
penser
att tänka
tout le monde
alla
connaître
att känna (någon eller något); att vara bekant med
magique
magisk
ranger
städa
pour moi
till mig
dès
så snart; från
directement
direkt
l'appartement
lägenheten
prendre
att ta
le sac
väskan
l'armoire
garderoben
le sol
golvet; marken
regarder
att titta; att se
grand
lång; stor
le compte
kontot
remplir
att fylla
après
efter
l'objet
objektet
l'étape
steget (i en process)
parce que
därför att
le contenu
innehållet
fixer
fästa
l'objectif
syftet
une saison
en säsong
aussi
också
une transition
en övergång
petit
liten; kort (om människor)
le côté
sidan
choquer
chocka; förolämpa
beaucoup de
mycket av; massor
l'environnement
miljön
permettre
tillåta
clair
ljus (färg); klar
personnellement
personligen
dégager
röja; gå undan
demain
imorgon
l'endroit
platsen
le bout
slutet; toppen; biten
la pièce
rummet; myntet; teaterpjäsen
commencer
att börja; att starta
la journée
dagen
important
viktig
ici
här
le salon
vardagsrummet
jouer
att spela; att agera
seul
ensam
enfin !
äntligen!
tous
alla
le jouet
leksaken
rassembler
samla; förena
classer
klassificera
une catégorie
en kategori
c'est comme ça
det är som det är
par exemple
till exempel
les légumes
grönsakerna
la chambre
sovrummet
un bord
en kant
l'activité
aktiviteten
éviter
att undvika
le lit
sängen
les vêtements
kläderna
dur
svårt; tufft
c'est vrai
det är sant
proche
stängd
avoir tendance à ...
att ha en tendens att ...
acheter
att köpa
encore
igen; fortfarande
une fois
en gång
l'anniversaire
födelsedagen; årsdagen
recevoir
att ta emot
plein
full
le cadeau
presenten
un mois
en månad
avant
före
une semaine
en vecka
la philosophie
filosofin
la vie
livet
la façon
vägen
le sommet
toppen; bergstoppen
compléter
fullborda

Sök efter #innehåll du tycker om

Lär dig att prata om det du är intresserad av
Titta på videor
48 000+ videor med modersmålstalare
Lär dig orden
Vi lär dig orden från videorna
Chatta med MemBoten
Öva på att tala med vår AI-språkpartner
Memrise hemliga recept
Lär dig
Bygg upp ett ordförråd
Fördjupa dig
Förstå vad folk säger
Memrise hemliga recept
Kommunicera
Gör dig förstådd
Memrise hemliga recept
Lär dig
Bygg upp ett ordförråd
Fördjupa dig
Förstå vad folk säger
Memrise hemliga recept
Kommunicera
Gör dig förstådd