Przegląd lekcji

Zanurz się w tej lekcji już teraz, a za 5 minut poczujesz się tak, jak po szybkim wypadzie do Francji.
słówka/zwroty do nauki: 86
bonjour
dzień dobry
je m'appelle ...
nazywam się...
appeler
wołać; dzwonić
jeune
młody
avec
z
réussir
zdawać (egzamin)
tous
wszystko
le pays
kraj
le monde
świat; ludzie
sans
bez (czegoś)
en fait
właściwie; w zasadzie
rien
nic
la vie
życie
prendre
brać
un kilomètre
kilometr
autour
dookoła; około
un jour
pewnego dnia
raconter
relacjonować; opowiadać
par exemple
na przykład
prêt
gotowy
le bateau
statek; łódka
parce que
bo; ponieważ
plein
pełny; napełniony
attaquer
atakować
parvenir
osiągać; dochodzić do
écoute ...
słuchaj...
quand ?
kiedy?
premier
pierwszy
voyager
podróżować
la voix
głos; dźwięk
comment?
jak?
voir
widzieć; rozumieć
regarder
patrzeć; oglądać
une chose
jedna rzecz
trouver
znajdować
un homme
mężczyzna
voilà
oto
seul
sam; samotny
l'esprit
umysł
apprendre
uczyć się
comprendre
rozumieć
passer
przechodzić
le temps
czas; pogoda
la langue
język
c'est comme ça
tak to już jest
remarquer
zauważać
jouer
grać
économique
gospodarczy; ekonomiczny
en stock
na składzie
dépenser
wydawać
compter
liczyć
le dollar
dolar
la nourriture
jedzenie
le visa
wiza
expliquer
wyjaśniać; tłumaczyć
dormir
spać
l'hôtel
hotel
le restaurant
restauracja
je fais
robię
l'âge
wiek
un peu
trochę
rendre
oddawać
le jus
sok
forcer
wymuszać
maintenant
teraz
principalement
głównie; przede wszystkim
la fenêtre
okno
les gars
chłopaki
je peux
mogę
il faut
trzeba
avoir peur
bać się
pendant
przez; podczas
pas très
niezbyt
retrouver
odnaleźć; odzyskać
honnête
szczery
entre
pomiędzy
les deux
obydwaj; obydwie
les yeux
oczy
troisième
trzeci; 3.
le voyage
wycieczka; podróż
le centre
centrum; środek
important
ważny; znaczący
vrai
prawdziwy
la Terre
Ziemia
une année
rok
la route
droga

Szukaj interesujących Cię #treści

Naucz się mówić o tym, co naprawdę lubisz
Oglądaj filmy
Ponad 48 000 filmów z native speakerami
Ucz się słówek
Uczymy Cię słówek z filmów
Porozmawiaj z MemBotem
Ćwicz mówienie z naszym partnerem językowym ze sztuczną inteligencją
Tajemnica sukcesu Memrise
Ucz się
Zapamiętuj słownictwo
Zanurz się
Zacznij rozumieć ludzi
Tajemnica sukcesu Memrise
Komunikuj się
Daj się zrozumieć innym
Tajemnica sukcesu Memrise
Ucz się
Zapamiętuj słownictwo
Zanurz się
Zacznij rozumieć ludzi
Tajemnica sukcesu Memrise
Komunikuj się
Daj się zrozumieć innym