Przegląd lekcji

Zanurz się w tej lekcji już teraz, a za 5 minut poczujesz się tak, jak po szybkim wypadzie do Francji.
słówka/zwroty do nauki: 86
un schéma
schemat
favoriser
sprzyjać; faworyzować
l'apprentissage
nauka
la chose
rzecz
par exemple
na przykład
les amoureux
kochankowie
c'est-à-dire
to znaczy
essentiellement
głównie
l'explication
wyjaśnienie
un lien
odnośnik; łącze
logique
logiczny
l'existence
istnienie
entre
pomiędzy
un fil
nić
acquérir
zdobywać
la connaissance
wiedza
petit
mały; niski
l'objectif
cel
comprendre
rozumieć
globalement
całościowo; ogólnie
un raisonnement
rozumowanie
exister
istnieć
le type
facet; typ
principalement
głównie; przede wszystkim
former
tworzyć; formować
il faut
trzeba
donc
więc; dlatego
avoir
mieć
une signification
znaczenie
utiliser
używać
le mot
słowo
mêler
mieszać
seulement
tylko; dopiero
aussi
też
le dessin
rysunek; obrazek
dernier
ostatni; ostateczny; zeszły
particulièrement
szczególnie
efficace
skuteczny
solliciter
wnioskować; ubiegać się
fortement
mocno; intensywnie
la compréhension
zrozumienie
l'attention
uwaga; baczność
un aspect
aspekt
simplement
zwyczajnie; po prostu
la partie
część
procéder
postępować
le travail
praca; robota
moins
mniej; minus
compliquer
komplikować
saisir
chwytać; wprowadzać
immédiatement
natychmiast
facilement
łatwo
le sens
sens
un autre
kolejny; inny
la figure
kształt; figura
éviter
unikać
une erreur
błąd
un emploi
zatrudnienie
un terme
termin; koniec
le succès
sukces
la vie
życie
gagner
wygrywać; zyskiwać
beaucoup de
wiele
l'argent
pieniądze; srebro
encore
znowu; wciąż; nadal
professionnel
profesjonalny; zawodowy
l'image
obrazek; ilustracja
souhaiter
życzyć; pragnąć
donner
dawać
permettre
pozwalać
assurer
zapewniać
tous
wszystko
même
taki sam; równy
la façon
sposób
stimuler
stymulować
un canal
kanał
augmenter
podwyższać; zwiększać; zgłaśniać
avec
z
une association
stowarzyszenie
une couleur
kolor
ainsi
tak; w ten sposób; zatem
une synthèse
synteza
retenir
powstrzymać; utrzymać
parfois
czasami
long
długi
le discours
przemówienie; dyskurs

Szukaj interesujących Cię #treści

Naucz się mówić o tym, co naprawdę lubisz
Oglądaj filmy
Ponad 48 000 filmów z native speakerami
Ucz się słówek
Uczymy Cię słówek z filmów
Porozmawiaj z MemBotem
Ćwicz mówienie z naszym partnerem językowym ze sztuczną inteligencją
Tajemnica sukcesu Memrise
Ucz się
Zapamiętuj słownictwo
Zanurz się
Zacznij rozumieć ludzi
Tajemnica sukcesu Memrise
Komunikuj się
Daj się zrozumieć innym
Tajemnica sukcesu Memrise
Ucz się
Zapamiętuj słownictwo
Zanurz się
Zacznij rozumieć ludzi
Tajemnica sukcesu Memrise
Komunikuj się
Daj się zrozumieć innym